Panel 2 (Drugi del) – NAPREDNO NAČRTOVANJE IN POVEZOVANJE SISTEMOV

Vsebina programa

→ Patrik KOLAR, vodja oddelka B, izvršilna agencija Evropske komisije za mala in srednja podjetja (EASME) – Z evropskim denarjem do inovacij in razvoja novih rešitev v industriji

Pravičen prehod v podnebno nevtralno družbo je zagotovo največji izziv za celotno EU industrijo in raziskovalno skupnost. V prispevku bomo govorili o ključnih smernicah iz prihajajočega programa Obzorja Evropa in izzivih, ki jih na področju energetske in snovne učinkovitosti prinaša za industrijska podjetja in raziskovalne inštitucije. Predstavljene bodo tudi izkušnje in rezultati že izvedenih projektov, ki so bili financirani v okviru obstoječih programov Obzorje 2020, LIFE itd.

→ Miran ROŽMAN, vodja proizvodnje, Energetika Maribor – Z naprednimi pristopi do trajnostnih urbanih energetskih storitev

Daljinski sistemi ogrevanja (in hlajenja) predstavljajo eno glavnih možnosti za centralizirano in razogljičeno oskrbo s toploto v urbanih središčih prihodnosti. V prispevku bomo predstavili glavne izzive optimizacije daljinskega sistema v Mariboru ter načrte in trajnostne rešitve za njegovo obratovanje v prihodnje. Skušali bomo odgovoriti tudi na vprašanji, kaj je ključno, da bi bila lahko daljinska toplota konkurenčen vir ogrevanja stavb danes in jutri in kaj daljinsko ogrevanje pomeni za prihodnji uspešen razvoj občin.

→ Drury B. CRAWLEY, direktor, Bentley Systems, Inc., Washington, D.C., USA – Digitalno 3D modeliranje mest za inteligentno načrtovanje trajnostnih urbanih rešitev

Prehod v nizkoogljično družbo ni le okoljski, temveč dolgoročno tudi ekonomski imperativ, saj stroški prilagajanja in sanacije škod presegajo stroške preprečevanja globalnega segrevanja. Še posebej se s tem soočajo mesta, zato načrtovanje njihovega prihodnjega razvoja zahteva nove pristope. V prispevku bomo s praktičnimi primeri predstavili najnovejše trende in rezultate modeliranja mestne infrastrukture. Razpoložljivost novih tehnologij omogoča namreč bistveno bolj natančne posnetke obstoječega stanja in modeliranje pomembne energetske infrastrukture v mestih, ki je nujno potrebna za doseganje zastavljenih ciljev prihodnjega razvoja.

Entire programme

Ostali zanimivi sklopi

Oglejte si še

Pridružite se nam na 24. dnevih energetikov, Portorož, 11. in 12. aprila 2022

Z razvojem konkurenčnih tehnoloških rešitev v učinkovito trajnostno preobrazbo

Lokacija

Grand Hotel Bernardin
Obala 2,
6320 Portorož

Kontakt

tjasa.cankar@finance.si
+386 1 30 91 438, +386 (0)40 74 38 28

Poveži se z nami

Twitter Facebook Youtube

Hello!

Login to your account