Panel 3 – AKTIVNI ODJEMALCI

Vsebina programa

→ Robert DOMINKO, znanstveni svetnik, Kemijski inštitut – Trendi razvoja in uporabe baterij

Za dosego ogljične nevtralnosti je ključnih več tehnologij, pri čemer imajo sodobni akumulatorski sistemi eno izmed najpomembnejših vlog. Trenutno imajo akumulatorji že dovolj visoko učinkovitost in dosegajo dovolj velike zmogljivosti ter tako prodirajo v segment električnih vozil in imajo pomemno vlogo pri uporabi električne energije iz obnovljivih virov. Za njiihovo širšo uporabnost je potrebno komercializirati tehnologije, ki temeljijo na trajnostnih surovinah in proizvodnji z nizkim ogljičnim odtisom. Istočasno pa je potrebno zagotoviti njihovo dolgo življensko dobo, popolno reciklažo in visoko stopnjo varnosti. Tako bo omogočena širša uporabnost akumulatorjev v različnih aplikacijah, vendar je za realizacijo tega potreben širši družbeno socialno ekonomski soglasje, da so takšne spremembe potrebne ne samo za prihodnje generacije, ampak za vse nas.

→ Roman BERNARD, direktor in investitor, NGEN – Vloga velikih baterijskih hranilnikov električne energije

→ Anže VILMAN, glavni strokovnjak, Elektro Gorenjska – Učinkovita integracija sončnih elektrarn v omrežje – priložnosti za industrijo

Z usmerjanjem investicij razpršene proizvodnje na lokacije z večjo rabo električne energije ter v bližino transformatorskih postaj lahko bistveno znižamo stroške ojačitev omrežij, industrijske lokacije pa imajo pri tem najpomembnejšo vlogo. Predstavljene bodo dobre prakse in izkušnje Elektro Gorenjska na tem področju ter priložnosti za industrijo in energetska podjetja pri učinkoviti integraciji sončnih elektrarn.

→ Andrej TUMPEJ, direktor, Dravske elektrarna Maribor – Učinkovita proizvodnja in integracija obnovljivih virov energije

Kako Dravske elektrarne Maribor, kot največji proizvajalec električne energije iz OVE v Sloveniji, vidijo nadaljnji razvoj proizvodnje električne energije iz OVE pri nas. Kakšna je njihova vizija razvoja in kje vidijo njihove ključne razvojne izzive in projekte. Kako lahko DEM prispevajo k učinkoviti integraciji razpršene proizvodnje električne energije, ki se bo v prihodnje občutno povečala? Kako vidijo sodelovanje med proizvajalci in porabniki električne energije v prihodnje – se pojavljajo nove priložnosti in kaj jim lahko ponudijo.

→ dr. Franc CIMERMAN, pomočnik glavnega direktorja za tehnično področje, Plinovodi – Oskrba in vloga plinovodnih omrežij v luči prehoda v nizko in brezogljično družbo

Razogljičenje oskrbe z zemeljskim plinom postavlja plinsko infrastrukturo pred velike izzive in v nove vloge, ki sta jih opredelila strategija EU o povezovanju sektorjev in evropski Zeleni dogovor. Govorili bomo o tem, kaj konkretno to pomeni za naše prenosno omrežje, kateri plini se bodo v prihodnje po njem transportirali, kaj bomo proizvajali v Sloveniji in kaj bo to pomenilo za odjemalce.

Entire programme

Ostali zanimivi sklopi

Oglejte si še

Pridružite se nam na 24. dnevih energetikov, Portorož, 11. in 12. aprila 2022

Z razvojem konkurenčnih tehnoloških rešitev v učinkovito trajnostno preobrazbo

Lokacija

Grand Hotel Bernardin
Obala 2,
6320 Portorož

Kontakt

tjasa.cankar@finance.si
+386 1 30 91 438, +386 (0)40 74 38 28

Poveži se z nami

Twitter Facebook Youtube

Hello!

Login to your account