dr. Marjana ŠIJANEC ZAVRL

Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o

Diplomirala je leta 1984 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) Univerze v Ljubljani (UL), na oddelku za gradbeništvo, konstrukcijska smer. Od leta 1984 do 1993 je bila na FGG UL zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem področju stavbarstvo. Na isti fakulteti je leta 1993 doktorirala iz toplotnega odziva stavb s temo računalniške simulacije delovanja fazno spremenljivih materialov v pasivnih solarnih stavbah. Od leta 1994 je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, zdaj kot pomočnica člana uprave za raziskovalno dejavnost in vodja razvoja na področju trajnostne gradnje v okviru Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Od leta 1997 je tudi znanstvena sodelavka na FGG UL, na katedri za preskušanje materialov in konstrukcij, ter članica programske skupine Potresno inženirstvo na FGG UL. Deluje na področju gradbene fizike, monitoringa mikroklime v stavbah kulturne dediščine, ocene tehničnega, ekonomsko upravičenega in socialno sprejemljivega potenciala za energetsko obnovo stavb, LCC, razvoja energetske izkaznice stavbe, stavbne kartice, ocenjevanja tehnične kakovosti stanovanjskih stavb, priprave strokovnih podlag za pravilnike s področja gradbene fizike (toplotna zaščita in učinkovita raba energije v stavbah, vlaga) ter pravilnike s stanovanjskega področja (minimalni pogoji za gradnjo stanovanjskih stavb in stanovanj, vzdrževanje). V zadnjih letih je na omenjenih področjih vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov (v okviru naslednjih programov: 6. in 7. OP, IEE, COST, EUREKA). Je članica Slovenskega društva za sončno energijo SLOSE, Slovenskega društva za alternativne vire energije in Slovenskega E-foruma, aktivna pa je tudi v gradbeni tehnološki platformi.

Deli...

Hello!

Login to your account