Anamarija BORŠTNIK BRAČIČ

direktorica energetike, GP sistemi

direktorica energetike, GP sistemi

Dr. Anamarija Borštnik Bračić, MBA, ustanoviteljica in direktorica divizije za energetiko v podjetju GP sistemi, je doktorica fizike in magistrica poslovodenja in organizacije. V začetku svoje poklicne poti je kot predavateljica fizike poučevala na Univerzi v Ljubljani, nazadnje kot docentka za fiziko na Fakulteti za strojništvo.

V podjetju GP sistemi usmerja Anamarija aktivnosti v razvoj sistemov, ki omogočajo proizvodnjo in shranjevanje električne energije na okolju prijazen način. GP sistemi tako v Sloveniji ter tudi v drugih državah Evropske unije in Balkana gradi naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote iz zelenih in trajnostnih goriv, kot so lesni ostanki, odpadni les, blata in nevarni odpadki. Prav tako razvija projekte na področju zelenega vodika.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account