Anže VILMAN

glavni strokovnjak, Elektro Gorenjska

glavni strokovnjak, Elektro Gorenjska

Anže Vilman v podjetju Elektro Gorenjska skrbi za operativno področje razvoja, kjer se prednostno ukvarja z razvojem elektrodistribucijskega omrežja. Na podlagi elaboratov razvoja, mikro obdelav omrežja in izračunov možnosti priključevanja razpršenih virov pripravlja osnovne podatke za plan investicij in vzdrževanja. Zaradi dobrega poznavanja elektroenergetskega omrežja in spremljanja novih tehnologij, je vključen v različne evropske projekte (STORY, INCREASE,…) in druge projekte, v okviru katerih se uvajajo nove tehnologije.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account