Blaž KOŠOROK

državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo

državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo

Po končani Poljanski gimnaziji je Blaž Košorok končal študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti. Že med študijem in po njem je pridobival mednarodne izkušnje na pravnem področju, saj je opravljal pripravništvo v dunajski odvetniški pisarni Brandstetter, Politzer&Pritz. Po končani pravni fakulteti se je zaposlil kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni Košorok. Pri svojem delu se je pretežni del ukvarjal z gospodarskim pravom, v večini primerov s tujimi gospodarskimi družbami. V želji po spoznavanju načina dela v drugih odvetniških pisarnah, je odvetniško kandidaturo opravil pri ljubljanskemu odvetniku Andreju Stanovniku.

Na povabilo nadzornega sveta družbe TE-TOL d.o.o. leta 2005 prevzame vodenje družbe, in sicer najprej kot v.d. direktorja družbe, nato pa še polni 5-letni mandat kot direktor te družbe. Zaradi strokovnih referenc in komplementarnega znanja je bil član upravnih odborov strokovnih združenj na področju energetike, v letih 2007-2009 pa član NS Slovenskih železnic, Hidroelektrarn na spodnji Savi d.o.o. ter Opere in baleta v Ljubljani.

Jeseni leta 2012 ga Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. imenuje za generalnega direktorja. Obdobje mandata v družbi HSE so zaznamovale številne preizkušnje, še posebej na finančnem področju, saj je bilo potrebno zagotoviti zaprtje finančne konstrukcije za največji energetski projekt Blok6 Termoelektrarne Šoštanj (sprejem zakona o državnem poroštvu, pogajanja z mednarodnimi bančnimi ustanovami EIB, EBRD, itd.) ter začeti celovito kadrovsko in finančno reorganizacijo družb v skupini HSE (projekt združevanja poslovnih procesov), s poudarkom na družbi Premogovnik Velenje d.d.

Po končanem mandatu generalnega direktorja HSE na povabilo Igorja Akrapoviča nadaljuje, kot COO, svojo poslovno pot v družbi Akrapovič d.d.. Po odhodu iz družbe Akrapovič d.d. je kot kozultant delal v švicarski družbi Energygor AG.

Od začetka leta 2020 pa je bil zaposlen v družbi ELES d.o.o..

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account