Bruno DUJIČ

direktor in vodja razvoja, CBD gradbeno in poslovno projektiranje

direktor in vodja razvoja, CBD gradbeno in poslovno projektiranje

Dr. Bruno Dujič, rojen 19.6.1971 v Mariboru, je leta 1996 diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). Nato se je kot stažist asistent zaposlil na Katedri za preskušanje materialov in konstrukcij UL FGG, kjer je nadaljeval podiplomski študij in kot asistent sodeloval pri predmetih Gradiva in Eksperimentalna analiza konstrukcij. Leta 1999 je zaključil magistrski študij s področja preizkušanja strižne nosilnosti zidanih zgradb, leta 2001 pa doktorat s področja potresne odpornosti lesenih konstrukcij. Leta 2001 je prejel priznanje CUREE = Consortium of Universities for Research in Earthquakes Engineering v ZDA. Leta 2003 je prejel štipendijo japonske vlade JSPS = Japan Society for Promotion of Science ter dva meseca sodeloval z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami na področju razvoja potresnih metod za lesene konstrukcije. Leta 2003 je kot eden privih v Evropi začel raziskovati in razvijati računske metode za odziv inovativnih lesenih masivnih konstrukcij iz križno lepljenih ploskovnih elementov (t.i. X-Lam sistem lesene gradnje) pri potresni obtežbi. Do leta 2009 je bil zaposlen na UL FGG, kjer je kot raziskovalec in strokovnjak deloval predvsem na področju lesenih in kompozitnih konstrukcij. Vključen je bil v več evropskih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

Leta 2006 je ustanovil konzultantsko in projektivno podjetje CBD d.o.o., ki je specializirano za projektiranje sodobnih lesenih konstrukcij na potresnih področjih. Leta 2011 je prejel nagrado Inženirske zbornice Slovenije za več inženirskih dosežkov v določenem časovnem obdobju na področju raziskav in projektiranja lesenih konstrukcij na potresnih področjih. Od leta 2013 dalje je prejel več nacionalnih nagrad Javne agencije SPIRIT Slovenija za naj leseno gradnjo, med njimi tudi posebno nagrado komisije za dosežke na področju tehničnih rešitev v leseni gradnji. Leta 2017 je prejel prestižno Puhovo nagrado Republike Slovenije za razvoj križno lepljene rebraste lesene plošče, leta 2019 pa mu je Inženirska zbornica Slovenije podelila nagrado Jožefa Mraka za razvoj inovativnih postopkov pri celovitih prenovah, rekonstrukcijah in nadgradnjah obstoječih objektov ter realizacijo inovativne projektantske in tehnološke rešitve z uporabo veliko panelnega sistema iz križno lepljenih lesenih ploskovnih X-Lam elementov pri nadgradnji hotela Terme v Čatežu.

V svoji karieri je s projektantsko CBD ekipo sprojektiral veliko število zahtevnih lesenih konstrukcij, kot so šole, vrtci, dvorane, najvišje večetažne lesene stavbe v Sloveniji in hkrati oba paviljona, s katerima se je Republika Slovenija predstavila na svetovnih razstavah EXPO leta 2015 v Milanu in leta 2021 v Dubaju. Trenutno občasno predava na različnih evropskih fakultetah, raziskovalnih inštitucijah, strokovnih simpozijih in znanstvenih konferencah.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account