Edvard KOŠNJEK

strokovni svetovalec, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan

strokovni svetovalec, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan

Mag. Edvard Košnjek je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Večji del svoje kariere je deloval v Elektro Gorenjska, kjer je opravljal naloge vodje službe, svetovalca uprave za tehnične zadeve in strategijo, izvršnega direktorja in namestnika predsednika uprave. Uspešno je deloval v ožjem projektnem timu za pripravo Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN). S svojim širokim poznavanjem področja (elektro) energetike je pomembno prispeval k utrditvi pomena elektro distribucije v tem ključnem strateškem dokumentu države. Do leta 2020 je bil tudi aktiven član mednarodnega združenja Eurelectric in GIZ slovenske elektro distribucije, v katerem je deloval kot član ali predsednik Delovne skupine za tehnične zadeve, Delovne skupine za IKT in koordiniral delo Projektne skupine za pametna omrežja. Leta 2020 se je zaposlil v Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« (IJS-CEU). Aktivno sodeluje v lokalnih, državnih in mednarodnih projektih s področja učinkovite rabe energije, energetskih skupnosti, zelenih tehnologij, spajanja sektorjev in pomaga pri pripravi strategij trajnostnega razvoja velikih družb ter regionalnih strateških okoljsko energetskih študij. Kot predavatelj je vključen v Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju (v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE) in najbolj prepoznavno usposabljanje za energetske menedžerje, ki se izvaja po mednarodnem programu EUREM.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account