dr. Gregor TALJAN

specialista za pametna omrežja odgovoren za raziskave in razvoj na področju pametnih omrežij, Energienetze Steiermark GmbH

specialista za pametna omrežja odgovoren za raziskave in razvoj na področju pametnih omrežij, Energienetze Steiermark GmbH

Dr. Gregor Taljan, dipl. inž. el., je leta 2005 diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, na kateri je leta 2010 tudi doktoriral. V obdobju 2005–2009 je kot raziskovalec in asistent vodil vaje iz več predmetov na Katedri za elektroenergetske sisteme. Leta 2007 je kot gostujoči raziskovalec raziskovalno deloval na Univerzi v Waterloo-ju v Kanadi. Prav tako je leta 2009 gostoval na Tehnični Univerzi v Gradcu v Avstriji. Trenutno je zaposlen v oddelku za upravljanje s sredstvi v podjetju Energienetze Steiermark GmbH v Gradcu v Avstriji, kjer je od leta 2014 v funkciji specialista za pametna omrežja odgovoren za raziskave in razvoj na področju pametnih omrežij. Je aktiven član platforme Smart Grids Austria in evropskega združenja operaterjev distribucijskega omrežja EDSO za pametna omrežja.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account