dr. Ivan ŠMON

predsednik uprave, Elektro Gorenjska

predsednik uprave, Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA, je 2006 doktoriral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, leta 2016 pa magistriral na Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti, kjer je leta 2015 tudi zaključil MBA program. V obdobju 2006–2010 je bil zaposlen na Direktoratu za energijo Ministrstva za gospodarstvo, na delovnem mestu podsekretar, kjer je bil leta 2008 kot nacionalni delegat oziroma strokovnjak tudi vključen v predsedovanje Svetu EU. Leta 2010 se je zaposlil na SODO, kjer je bil kot tehnični direktor zadolžen za vodenje tehničnega sektorja te družbe, ki izvaja gospodarsko javno službo operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo. Od maja 2013 dalje je zaposlen v družbi Elektro Gorenjska, najprej kot pomočnik uprave in izvršni direktor, od leta 2018 dalje pa družbo vodi kot predsednik uprave. Dr. Ivan Šmon je predsednik nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (World Energy Council – WEC), predsednik regionalnega razvojnega sveta Gorenjske regije in predstavnik Slovenije v CIGRE C6. V obdobju 2010–2020 je bil član upravnega odbora Eurelectric.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account