Janez HUMAR

vodja programov strateških inovacij, ELES

vodja programov strateških inovacij, ELES

Kot član področja za strateške inovacije v ELES dela na področjih, ki vključujejo vključevanje novih tehnologij v obstoječe poslovanje. Njegova področja interesa vključujejo integracijo sektorjev elektroenergetike in transporta ter integracijo obnovljivih virov, shranjevanja energije, e-mobilnosti in prilagodljivega odjema za podporo delovanja omrežja. Prehod k trajnostni mobilnosti zahteva veliko spremembo v razmišljanju in dejavnostih tradicionalnih infrastrukturnih podjetij. Prehod se ukvarja s problemom integracije potreb elektrifikacije prometnega sektorja z elektroenergetskim sektorjem, vendar z močnim poudarkom na digitalizaciji, informatizaciji in zadovoljevanju potreb uporabnikov.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account