Marko MAVER

sekretar, Ministrstvo za naravne vire in prostor

sekretar, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Marko Maver je diplomiral iz okoljske znanosti in ekonomije na Univerzi v Maryland-u, v ZDA, magistriral s področja mednarodnega razvoja ter doktoriral iz okoljskega prava oz. tehnologije zajema in shranjevanja CO2 na Univerzi v Sheffield-u v Veliki Britaniji. Svoje delovanje je posvetil področju podnebnih sprememb, predvsem iz vidika iskanja tehnoloških rešitev za razogljičenja energetsko intenzivne industrije. Iskanje konsenza ter združevanje ključnih deležnikov vidi kot ključ za pravočasen prehod v ti. zeleno gospodarstvo.  Pomoč drugim, družina ter obiskovanje gora in narave pa so njegove glavne vrednote v zasebnem življenju.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account