Matija BITENC

glavni direktor, Geoplin

glavni direktor, Geoplin

Matija Bitenc (rojen leta 1980) je magister ekonomskih znanosti. Po zaključenem magisteriju se je leta 2006 zaposlil v Zavarovalnici Triglav d.d. kot upravljalec premoženja, leta 2013 je postal namestnik direktorja službe za upravljanje tveganj ter vodja poslovne inteligence in leta 2014 poleg tega še vodja kapitalskih modelov in analitike tveganj. Od leta 2015 do 2017 je bil vodja transakcijskega svetovanja v podjetju Ernst & Young svetovanje d.o.o. na področju korporativnih financ. Leta 2017 se je zaposlil v Deloitte Svetovanje d.o.o. kot pomočnik direktorja Adriatic regije v sektorju za finančno svetovanje, ki ga je septembra 2019 prevzel kot direktor. Od leta 2020 do leta 2023 je bil v družbi Petrol d.d., Ljubljana član uprave, odgovoren za finance, računovodstvo, zakladništvo, poslovno inteligenco, kontroling, upravljanje tveganj in zaledno pisarno.

Matija Bitenc funkcijo glavnega direktorja Geoplina opravlja od 21. oktobra 2022. Skupščina družbe pa ga je 20. 12. 2023 soglasno ponovno imenovala za glavnega direktorja družbe Geoplin s petletnim mandatom, ki se začne 5. 1. 2024.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account