Mitja SMEŠNIK

energetski manager, Krka

energetski manager, Krka

Mitja Smešnik (rojen leta 1994) je diplomiral leta 2016 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, smer energetska tehnika in avtomatizacija postrojev na temo »Faktor izkoriščenosti in faktor obremenitve HE Krško«. Leta 2018 pa je na isti fakulteti zaključil magistrski študij z naslovom »Kompenzacija harmonikov v omrežju industrijskega porabnika s pomočjo aktivnega filtra«. Od leta 2018 dalje je zaposlen v skupini Krka, d. d., Novo mesto. Znotraj skupine pokriva naloge dela energetskega menedžerja. V okviru svojega dela je vključen v številne projekte iz področja energetike oz. projekte povezane z učinkovito rabe energije tako v Sloveniji kot tudi tujini.

V zadnjem obdobju je prav tako aktiven na področju vpeljave ESG strategije skupine Krka, d. d., kjer deluje na področju oskrbe z energijo. V letu 2022 je kot koordinator delovne skupine za izračun ogljičnega odtisa skupine Krka, aktivno sodeloval pri pripravi poročila o emisijah TGP v zrak skladno s GHG standardom. Slednja aktivnost je vključevala tudi pripravo akcijskega načrta na področju obvladovanja emisij TGP skupine Krka do leta 2050.

 

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account