red. prof. dr. Nevenka HROVATIN

profesorica, Katedra za ekonomijo, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

profesorica, Katedra za ekonomijo, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Profesor Nevenka Hrovatin je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (EF UL) in podpredsednica SAEE (Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko). Raziskovalno se ukvarja s področjem ekonomske regulacije infrastrukturnih dejavnosti, z ekonomiko energetike ter širše ekonomiko javnega sektorja, v zadnjem času pa zlasti z energetsko učinkovitostjo podjetij in gospodinjstev. Vodi raziskovalno skupino v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter dvojni magistrski program iz Javnega sektorja in ekonomike okolja z Ekonomsko fakulteto Univerze v Sarajevu, ki je bil razvit v okviru Tempus programa EU. Ves čas je  aktivno vpeta v delovanje EF UL, trenutno še zlasti kot predsednica Akademskega zbora, bila pa je tudi prodekanja za mednarodno sodelovanje, ko je EF UL pridobila prvo mednarodno akreditacijo, predsednica komisije za kadrovske zadeve in habilitacije, vodja Katedre za ekonomijo in članica senata. Bila je gostujoča profesorica na University of Washington, Seattle, ZDA, na Politecnico di Milano v Italiji, na Glasgow Caledonian University na Škotskem in na University of Sheffield v Veliki Britaniji.

Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko IAEE ji je leta 2019 zaupalo organizacijo in vodenje Evropske energetske konference IAEE v Ljubljani. V letih 2018–2019 je bila članica sveta IAEE. Objavila je številne članke v uglednih mednarodnih revijah, je članica več uredniških odborov in recenzentka mednarodnih znanstvenih revij. Za svoje delo na raziskovalnem in pedagoškem področju je leta 2015 prejela Zlato plaketo Univerze v Ljubljani, za raziskovalno delo pa nagrado Odlični v znanosti na UL ter več nagrad za raziskovalne dosežke na EF UL. Svoja znanja prenaša v prakso tudi kot nosilka in avtorica številnih študij za Agencijo za energijo, javne institucije in združenja ter slovenska podjetja, v preteklosti pa tudi kot članica nadzornih svetov podjetij in institucij.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account