Peter ČAS

generalni direktor, Steklarna Hrastnik

generalni direktor, Steklarna Hrastnik

Mag. Peter Čas je po diplomi in magisteriju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani svoje znanje izpopolnjeval in dopolnjeval na različnih programih na IEDC – Poslovni šoli Bled.

Svojo poslovno pot je začel v Gorenju, kjer je med ostalim, kot tehnični direktor sodeloval pri ustvarjanju uspešnega green feeld projekta (Gorenje Valjevo d.o.o.) v Srbiji. Svojo poslovno pot je nadaljeval v skupini SIJ, kjer je prevzel vodenje družbe Noži Ravne, Serpa in Sistemska Tehnika, ki so bile pod njegovim vodstvom združene v novo skupno podjetje SIJ Ravne Systems. Ta podjetja je med ostalim transformiral iz zelo tradicionalnih družb v sodobno, družbeno odgovorno podjetje z odličnimi izhodišči za obsežno organsko in akvizicijsko rast. V nadaljevanju je vodil družbe SIJ Acroni d. o. o.. Vodenje Steklarne Hrastnik je prevzel avgusta 2017.

Pod njegovim vodstvom je Steklarna Hrastnik povečala celotne prihodke in kazalce uspešnosti poslovanja. Ključno vlogo pri uspeh so igrale tudi pospešene investicije v proizvodnjo (robotizacija, avtomatizacija in digitalizacija), ki jih je steklarna začela izvajati ob njegovem prihodu. V letu 2020 bo Steklarna Hrastnik tako investirala 29,5 milijonov evrov v razširitev in posodobitev proizvodnje. S čemer bo še dodatno utrdila svojo konkurenčno prednost na ključnih tržiščih in segmentih. Strateško vodilo vseh investicij predstavlja odgovoren odnos do okolja ter posledično zmanjšanje okolijskega odtisa in porabe energentov. Ravno zato Steklarna Hrastnik s partnerji razvija novo tehnologijo taljenja stekla z vodikom. Na ta način bodo vplivali na dekarbonizacija goriva in posledično zmanjšanje ogljičnega odtisa v steklarski industriji.

Peter Čas na čelu Steklarne Hrastnik tako energetiko učinkovito vpleta v strateške poslovne odločitve, ob zasledovanju operativne odličnosti, fleksibilnosti in usmerjenost h kupcem.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account