Rafko ATELŠEK

direktor, Impol insfrastruktura

direktor, Impol insfrastruktura

Rafko Atelšek je po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, ki je diplomiral leta 1993. Zaposlen je kot direktor v podjetju Impol infrastruktura d.o.o., ki je sestavni del skupine Impol. Je tudi pooblaščeni inženir IZS za področje elektrotehnike in neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih kartic. Delovne izkušnje si je nabral predvsem iz področij gradnje objektov, energetike in učinkovite rabe energije.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account