Ralf GOLDMANN

vodja oddelka za energetsko učinkovitost in energetsko svetovanje, Evropska investicijska banka

vodja oddelka za energetsko učinkovitost in energetsko svetovanje, Evropska investicijska banka

Ralf Goldmann je vodja oddelka za energetsko učinkovitost in energetsko svetovanje pri direktoratu za projekte Evropske investicijske banke (EIB). V Luksemburgu vodi skupino strokovnjakov, odgovorno za tehnično, ekonomsko in okoljsko presojo projektov za energetsko učinkovitost, ki se prijavljajo za financiranje EIB. Njegova skupina vodi tudi mednarodno tehnično pomoč ELENA in druge dejavnosti tehnične pomoči, povezane z energetsko učinkovitostjo. Pred tem je Ralf v okviru EIB vodil oddelek za energijo in trdne odpadke za skupno pomoč pri pripravi projektov v evropskih regijah – JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions).

Ralf se je EIB pridružil leta 2007, potem ko je bil osem let zaposlen v Berlinski energetski agenciji, kjer je vodil oddelka za nacionalno in mednarodno svetovanje. Glavno področje njegovega dela je bilo povezano z razvojem projektov energetske učinkovitosti s poudarkom na projektih energetskega pogodbeništva v Nemčiji in zunaj nje. Pred tem je bil vodja oddelka za energijo mednarodnega podjetja za tehnično svetovanje s sedežem v Luksemburgu. Po izobrazbi je Ralf diplomirani inženir strojništva, specializiran za termodinamiko.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account