mag. Robert ŠIPEC

načelnik, Sektor za opremljanje, Ministrstvo za obrambo

načelnik, Sektor za opremljanje, Ministrstvo za obrambo

Načelnik Sektorja za opremljanje na MORS
Namestnik nacionalnega oborožitvenega direktorja

Polkovnik Robert Šipec se je leta 1992 zaposlil v Slovenski vojski (SV), kjer je opravljal naloge na taktični, operativni in strateški ravni, med njimi tudi vodenje Sektorja za logistiko v Poveljstvu sil SV, Sektorja za opremljanje in Sektorja za logistiko v Generalštabu SV. Njegove mednarodne vojaške izkušnje vključujejo sodelovanje v različnih NATO delovnih skupinah ter udeležbo v NATO operacijah na Kosovem in v Afganistanu. Od leta 1994 je v okviru programov razvoja in opremljanja vodil številne projekte opremljanja SV. Vključen je bil v načrtovanje in spremljanje obrambnih raziskovalno razvojnih projektov, predvsem na področjih brezpilotnih sistemov in vodikovih tehnologij.

Kot vodja slovenske delegacije je polkovnik Robert Šipec sodeloval pri EU Posvetovalnem forumu za vzdržno energijo obrambnega in varnostnega sektorja. V forumu je sedaj moderator v eni od delovnih skupin. V raziskovalno razvojnih jedrih Evropske obrambne agencije je bil imenovan za nacionalnega strokovnjaka v delovni skupini za energijo in okolje. Vodi in usmerja več projektov ministrstva na področju energetske učinkovitosti ter uvajanja obnovljivih in vodikovih tehnologij.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account