Simon KRAGELJ

vodja energetike, Salonit Anhovo

vodja energetike, Salonit Anhovo

Svojo karierno pot je začel v podjetju Hidria. Zadolžen je bil za razvoj metode kalibracije tlačnega senzorja svečke PSG in razvoj metode in naprave za stabilizacijo in karakterizacijo senzorskega dela svečke s senzorjem tlaka. Po končanem projektu je napredoval na mesto projektnega vodje. Poleg vodenja projektov je bil zadolžen tudi za prenos proizvodnje na kitajsko lokacijo.
Leta 2021 se je pridružil ekipi Salonita Anhovo, kjer opravlja funkcijo vodje energetike. Leta 2022 so pridobili status zaprtega distribucijskega sistema, s pričetkom letošnjega leta pa nastopajo tudi kot dobavitelj električne energije. V preteklih letih je Salonit predvsem izvajal ukrepe za bolj učinkovito rabo električne energije, trenutno pa je njihov glavni fokus zmanjševanje odjema električne energije iz omrežja. Na to temo imajo odprte številne projekte. Med glavnimi so številne sočne elektrarne, ki jih umeščajo na lokacije znotraj njihovega območja. Ciljajo na inštalirano moč med 15 – 20 MW do leta 2026. V izvajanju je tudi projekt pridobivanja električne energije iz odpadne toplote. Električna energija, pridobljena iz odpadne toplote bo pokrila 1/3 njihovih trenutnih potreb po električni energiji.

Poleg vodenja projektov na področju energetike njegovo delo pokriva upravljanje ZDSja, strategijo nabave električne energije, zagotavljanje prihrankov, nadzor nad porabo električne energije in ostalih energentov. Njihovo proizvodnjo prilagajajo glede na cene EE, prav tako zmanjšajo proizvodnjo v času konične tarife, ponujajo tudi terciarno regulacijo (7,1 MW).

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account