Tomaž FATUR

višji svetovalec, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan

višji svetovalec, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan

Mag. Tomaž Fatur je strokovnjak na področju energetike, dolgoročnih energetskih in podnebnih strategij, učinkovite rabe energije, emisij toplogrednih plinov, ogljičnega odtisa, energetskega menedžmenta, informacijskih tehnologij in digitalizacije ter drugega poslovnega svetovanja. Pri svojem delu se ukvarja s področjem učinkovite rabe energije v industriji, stavbah in na železnicah, z uvajanjem sistemov za upravljanje z energijo ISO 50001, s fleksibilnostjo odjema električne energije ter drugimi temami, povezanimi z razvojem in uvajanjem informacijskih rešitev za zajem, spremljanje, optimizacijo in znižanje stroškov rabe energije, v zadnjem letu pa ponovno z dolgoročnimi strateškimi energetskimi in podnebnimi nacionalnimi dokumenti. Je vodilni presojevalec poročil o emisijah toplogrednih plinov in standarda ISO 50001, predavatelj na izobraževanju European Energy Manager EUREM in izobraževanju za upravljalce energetskih naprav (ICES) ter ekspertni ocenjevalec (Evaluation Expert) pri Evropski komisiji za programme EU Innovation Fund (Large and Small Projects) in EU Horizon.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account