Tomaž ŠTOKELJ

generalni direktor, HSE

generalni direktor, HSE

Dr. Tomaž Štokelj je svojo karierno pot začel kot elektroinženir v Soških elektrarnah Nova Gorica in jo nadgrajeval kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Na prelomu tisočletja je sodeloval pri vzpostavitvi trga z električno energijo ter bil zadolžen za postavitev trgovanja v nastajajoči družbi HSE. Leta 2002 je postal  izvršni direktor trženja HSE in bil odgovoren za prodajo električne energije in sistemskih storitev ter trgovanje z električno energijo in ostalimi produkti, kot so ogljični kuponi, plini, RECS certifikati itd., to funkcijo pa je opravljal vse do leta 2017. V tem obdobju je bil tudi direktor več trgovalnih družb, ki jih je HSE odprl v tujini za potrebe trgovanja z električno energijo, ter  član upravnega odbora termoelektrarne Russe v Bolgariji. Po odhodu iz HSE je opravljal svetovalne storitve na področju trga z električno energijo in učinkovite rabe energije, vodil projekte za družbe s področja energetike ter sodeloval pri postavitvi in vodil družbo GGE Italija. Od leta 2021 je bil dr. Štokelj zaposlen v družbi GEN-I kot direktor strateškega upravljanja portfeljev. Od novembra 2022 je generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account