Vlasta KRMELJ

direktorica, Energetsko podnebna agencija za Podravje

direktorica, Energetsko podnebna agencija za Podravje

Dr. Vlasta Krmelj je doktorica znanosti s področja kemijske tehnologije in že 16 let direktorica Energetsko podnebne agencije za Podravje. Ima naziv evropski energetski manager, je strokovnjakinja za strateško energetsko podnebno načrtovanje ter upravljanje in strokovnjakinja za prehod v podnebno nevtralnost v podjetjih s certifikatom Univerze v Cambridgu. Njeno glavno področje dela je izvajanje aktivnosti za podnebno nevtralnost v javnem sektorju.

Že drugi mandat je podpredsednica Evropskega združenja agencij in regij za energijo in okolje za področje financiranja ter članica znanstvenega sveta tradicionalne konference Svetovni dnevi trajnostne energije v Welsu v Avstriji. Ima 25 let delovnih izkušenj na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov. Vodila je preko 30 lokalnih in EU sofinanciranih projektov. Kot predavateljica predava na konferencah in delavnicah različnim ciljnim skupinam. Organizacijam svetuje na področju prehoda v podnebno nevtralnost, energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije. Od leta 2018 je tudi županja Občine Selnica ob Dravi.

Deli...

Vsi programski sklopi:

Hello!

Login to your account