ARHIV

vodja oddelka za tehnologijo in inovacije, Primetals Technologies, Avstrija
red. prof. dr., Jean Monnet Chair, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
vodja oddelka B, izvršilna agencija Evropske komisije za mala in srednja podjetja (EASME)
predsednik Energetske zbornice Slovenije in Glavni direktor družbe Plinovodi
generalni direktor, Steklarna Hrastnik
pomočnik glavnega direktorja za tehnično področje, Plinovodi
vodja, Center za energetsko učinkovitost, Institut "Jožef Stefan"
vodja projektov, Center za energetsko učinkovitost, Institut "Jožef Stefan"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
siPrikaži govorceSkrij govorcePrikaži opis programaSkrij opis programaSponzorji dogodkaSponzor dogodkaUredi dogodek
09:10 - 09:25
OTVORITEV
Katere odločitve bodo zaznamovale slovensko energetiko v prihodnjih desetletjih
-
09:25 - 10:10
PREDAVANJE
Odzivi evropske industrije na energetske izzive do leta 2030 – tehnološki trendi in konkretni pristopi v podjetjih
Prikaži opis programa
Predstavil bo kratek pregled nedavne podnebne energetske politike v Nemčiji in EU, pomembne za industrijska podjetja – ključne cilje in podporni okvir. Govoril bo o tem, kakšni so trenutni izzivi in realne rešitve nemških podjetij do leta 2030. Predstavil bo konkretne praktične primere podjetij (ključne spremembe, nove tehnologije in ukrepi, napredne rešitve, strategije, …) iz industrijskih panog, pomembnih za Slovenijo. Odgovoril bo tudi na vprašanja, kje najti motivacijo za akcijo, kakšni so ključni izzivi in ovire ter ključne prednosti za podjetja. Predstavil pa bo tudi, kaj se lahko naučimo iz nedavnega razvoja dogodkov in kako uspešno oblikovati okoljsko / energetsko politiko naših podjetij v naslednjem desetletju.
-
10:25 - 10:40
ODMOR
Odmor
-
10:40 - 11:55
PANEL
Panel 1 – VIZIJA NAŠIH PODJETIJ DO LETA 2030
Prikaži opis programa
→ Peter ČAS, generalni direktor, Steklarna Hrastnik - Razvoj nove tehnologije taljenja stekla za strateško zmanjševanje ogljičnega odtisa Odgovorna okoljska politika je eden od temeljev poslovanja Steklarne Hrastnik ter strateško vodilo vseh investicij v Steklarni Hrastnik. To bo tudi izhodišče predstavitve Petra Časa, generalnega direktorja Steklarne Hrastnik, v okviru katere bo predstavil, kako je Steklarna Hrastnik prek investicij in izvedbe različnih aktivnosti ciljno usmerjena v konstantno povečevanje lastne energetske učinkovitosti ter posledično v zmanjšanje okoljskega odtisa in porabe energentov – ob hkratnem dvigu obsega proizvodnje. Med omenjene aktivnosti Steklarne Hrastnik spadajo redno spremljanje kazalnikov proizvodnje in izvajanje potrebnih ukrepov, spremljanje in upoštevanje najstrožjih standardov in predpisov za posodabljanje tehnologije (BAT) ter spodbujanje inovativnih tehnoloških rešitev. Steklarna Hrastnik je tako z investiranjem v inovativne rešitve, povezane z izrabo odpadne toplote, nadomeščanjem fosilnih goriv z okolju prijaznejšimi energenti, z višanjem izkoriščenosti talilnih peči in drugimi inovativnimi ter tehnološkimi rešitvami v primerjavi z letom 2017 leta 2019 za 10 odstotkov znižala porabo energije na tono staljenega stekla, za 6 odstotkov emisije CO2, za 40 odstotkov NOx na tono staljenega stekla in porabila za 50 odstotkov manj vode. S postavitvijo lastne kisarne ter izvedba pilotnega projekta preko Razvojnega centra RC eNeM – Novi materiali d.o.o pa Steklarna dela na dekarbonizacije goriva. S tem bodo dosegli  še dodatno, predvidoma 15 odstotno znižanje CO2. Zavezo okolju dokazuje tudi certifikat 14001, ki ga lahko pridobijo podjetja, ki imajo postavljene sisteme za odgovorno ravnanje z okoljem. → Jože BAJUK, član uprave, Petrol - Kako vizija razvoja podjetja Petrol odgovarja na aktualne izzive energetsko podnebne politike Brez energetskih storitev ne bo energetskega prehoda - kakšno vlogo bo pri tem imel Petrol, katere so ključne napredne tehnološke in informacijske rešitve, na katere v prihodnjih desetih letih stavite, kaj so glavne ovire in kako jih odpraviti, da bo razvoj v tej smeri čim hitrejši in uspešnejši? → Rok PREŠEREN, tehnični direktor in soustanovitelj, RoboticsX - Vloga in izzivi napredne robotizacije Robotizacija proizvodnih procesov je eden večjih aktualnih tehnoloških razvojnih izzivov, ki bo pomembno vplival na dogajanja v podjetjih. Predstavljeni bodo aktualni trendi in pričakovanja na področju razvoja robotizacije pri nas in v svetu ter vizija razvoja naprednih rešitev podjetja RoboticsX ter njihovega vpliva na rabo energije, okolje in trajnostni razvoj. → Rafko ATELŠEK, direktor, Impol infrastruktura - Kako veliki porabniki energije zmanjšujejo rabo le te S stalnim vlaganjem v razvoj ter spodbujanjem inovacij, izboljšav, rasti proizvodnje in povečevanja fleksibilnosti, skupina Impol povečuje prednost pred konkurenco. Pomemben dejavnik pri tem so sprejeta politika trajnostnega razvoja skupine, sistematično zmanjševanje specifične porabe naravnih virov in energije, izkoriščanje odvečne toplote, izraba OVE idr.  
-
11:55 - 12:30
KOSILO
Odmor
-
12:30 - 13:30
PANEL
Panel 2 (Prvi del) – PREBOJNE REŠITVE V INDUSTRIJI
Prikaži opis programa
→ Thomas STEINPARZER, vodja oddelka za tehnologijo in inovacije, Primetals Technologies, Avstrija - Jeklarne in izraba odvečne toplote – sistemski pristop v podjetju Primetals Technologies Podjetje Primetals uspešno uvaja celostne pristope za izkoriščanje odvečne toplote v jeklarski industriji, svoje bogate izkušnje pa bodo predstavili na več primerih iz prakse v EU in po svetu, njihove izkušnje in pristopi pa so vzorčni primeri uporabni tudi za druge panoge industrije na tem izredno aktualnem področju. → Primož HAFNER, tehnični direktor, Lotrič Meroslovje - Razvoj meritev in izzivi sodobne kakovosti v podjetjih Je več meritev res merilo za verodostojne in uporabne informacije? V prispevku bomo predstavili, kako do kakovostnih in uporabnih merilnih podatkov. Predstavljeni bodo trendi razvoja v meroslovju – kaj so izzivi in pasti digitalizacije, kakšna so nova napredna tipala in katere so še druge pametne rešitve na področju meritev v industriji in energetiki. Prikazane bodo tudi nekatere konkretne rešitve na tem področju. → Luka GRAHEK, produktni specialist EE, Socomec Sicon – Izzivi pri načrtovanju sodobnih sistemov za učinkovito upravljanje z energijo Predstavitev funkcionalnosti in prednosti merilnih sistemov ter inovativnih tehnologij, ki pripomorejo k še boljšemu zajemu informacij o dogajanju v električnem omrežju. Hiter razvoj merilnih senzorjev omogoča danes njihovo lažjo vgradnjo brez prekinitev napajanja ter kvaliteten zajem potrebnega nabora meritev za učinkovito upravljanje z energijo in analizo kakovosti električnega omrežja, ki z digitalizacijo postaja še bolj pomembna. Predstavljeni bodo merilni sistemi iz prakse ter njihov prispevek k zagotavljanju učinkovite rabe električne energije in boljšemu nadzoru nad porabniki. Izpostavljena bo tudi pomembnost sinhronizacije časa merilnega sistema v povezavi z zagotavljanjem kvalitetnega zajema podatkov za nadaljnjo analizo trendov, alarmov in dogodkov povezanih z električno infrastrukturo.
-
13:30 - 14:45
PANEL
Panel 2 (Drugi del) – NAPREDNO NAČRTOVANJE IN POVEZOVANJE SISTEMOV
Prikaži opis programa
→ Patrik KOLAR, vodja oddelka B, izvršilna agencija Evropske komisije za mala in srednja podjetja (EASME) - Z evropskim denarjem do inovacij in razvoja novih rešitev v industriji Pravičen prehod v podnebno nevtralno družbo je zagotovo največji izziv za celotno EU industrijo in raziskovalno skupnost. V prispevku bomo govorili o ključnih smernicah iz prihajajočega programa Obzorja Evropa in izzivih, ki jih na področju energetske in snovne učinkovitosti prinaša za industrijska podjetja in raziskovalne inštitucije. Predstavljene bodo tudi izkušnje in rezultati že izvedenih projektov, ki so bili financirani v okviru obstoječih programov Obzorje 2020, LIFE itd. → Miran ROŽMAN, vodja proizvodnje, Energetika Maribor – Z naprednimi pristopi do trajnostnih urbanih energetskih storitev Daljinski sistemi ogrevanja (in hlajenja) predstavljajo eno glavnih možnosti za centralizirano in razogljičeno oskrbo s toploto v urbanih središčih prihodnosti. V prispevku bomo predstavili glavne izzive optimizacije daljinskega sistema v Mariboru ter načrte in trajnostne rešitve za njegovo obratovanje v prihodnje. Skušali bomo odgovoriti tudi na vprašanji, kaj je ključno, da bi bila lahko daljinska toplota konkurenčen vir ogrevanja stavb danes in jutri in kaj daljinsko ogrevanje pomeni za prihodnji uspešen razvoj občin. → Drury B. CRAWLEY, direktor, Bentley Systems, Inc., Washington, D.C., USA - Digitalno 3D modeliranje mest za inteligentno načrtovanje trajnostnih urbanih rešitev Prehod v nizkoogljično družbo ni le okoljski, temveč dolgoročno tudi ekonomski imperativ, saj stroški prilagajanja in sanacije škod presegajo stroške preprečevanja globalnega segrevanja. Še posebej se s tem soočajo mesta, zato načrtovanje njihovega prihodnjega razvoja zahteva nove pristope. V prispevku bomo s praktičnimi primeri predstavili najnovejše trende in rezultate modeliranja mestne infrastrukture. Razpoložljivost novih tehnologij omogoča namreč bistveno bolj natančne posnetke obstoječega stanja in modeliranje pomembne energetske infrastrukture v mestih, ki je nujno potrebna za doseganje zastavljenih ciljev prihodnjega razvoja.
-
14:45 - 14:55
ODMOR
Odmor
-
14:55 - 15:40
PODELITEV ENERGETSKIH NAGRAD
Slovesna podelitev energetskih nagrad in priznanj za energetsko učinkovitost
Prikaži opis programa
Na slavnostni podelitvi energetskih nagrad bomo razglasili zmagovalce v treh kategorijah: Energetsko učinkovito podjetje ali ustanova, energetsko učinkovit projekt, in promocijski projekt URE/OVE
-
09:00 - 10:30
PANEL
Panel 3 – AKTIVNI ODJEMALCI
Prikaži opis programa
→ Robert DOMINKO, znanstveni svetnik, Kemijski inštitut - Trendi razvoja in uporabe baterij Za dosego ogljične nevtralnosti je ključnih več tehnologij, pri čemer imajo sodobni akumulatorski sistemi eno izmed najpomembnejših vlog. Trenutno imajo akumulatorji že dovolj visoko učinkovitost in dosegajo dovolj velike zmogljivosti ter tako prodirajo v segment električnih vozil in imajo pomemno vlogo pri uporabi električne energije iz obnovljivih virov. Za njiihovo širšo uporabnost je potrebno komercializirati tehnologije, ki temeljijo na trajnostnih surovinah in proizvodnji z nizkim ogljičnim odtisom. Istočasno pa je potrebno zagotoviti njihovo dolgo življensko dobo, popolno reciklažo in visoko stopnjo varnosti. Tako bo omogočena širša uporabnost akumulatorjev v različnih aplikacijah, vendar je za realizacijo tega potreben širši družbeno socialno ekonomski soglasje, da so takšne spremembe potrebne ne samo za prihodnje generacije, ampak za vse nas. → Roman BERNARD, direktor in investitor, NGEN – Vloga velikih baterijskih hranilnikov električne energije → Anže VILMAN, glavni strokovnjak, Elektro Gorenjska - Učinkovita integracija sončnih elektrarn v omrežje - priložnosti za industrijo Z usmerjanjem investicij razpršene proizvodnje na lokacije z večjo rabo električne energije ter v bližino transformatorskih postaj lahko bistveno znižamo stroške ojačitev omrežij, industrijske lokacije pa imajo pri tem najpomembnejšo vlogo. Predstavljene bodo dobre prakse in izkušnje Elektro Gorenjska na tem področju ter priložnosti za industrijo in energetska podjetja pri učinkoviti integraciji sončnih elektrarn. → Andrej TUMPEJ, direktor, Dravske elektrarna Maribor - Učinkovita proizvodnja in integracija obnovljivih virov energije Kako Dravske elektrarne Maribor, kot največji proizvajalec električne energije iz OVE v Sloveniji, vidijo nadaljnji razvoj proizvodnje električne energije iz OVE pri nas. Kakšna je njihova vizija razvoja in kje vidijo njihove ključne razvojne izzive in projekte. Kako lahko DEM prispevajo k učinkoviti integraciji razpršene proizvodnje električne energije, ki se bo v prihodnje občutno povečala? Kako vidijo sodelovanje med proizvajalci in porabniki električne energije v prihodnje - se pojavljajo nove priložnosti in kaj jim lahko ponudijo. → dr. Franc CIMERMAN, pomočnik glavnega direktorja za tehnično področje, Plinovodi - Oskrba in vloga plinovodnih omrežij v luči prehoda v nizko in brezogljično družbo Razogljičenje oskrbe z zemeljskim plinom postavlja plinsko infrastrukturo pred velike izzive in v nove vloge, ki sta jih opredelila strategija EU o povezovanju sektorjev in evropski Zeleni dogovor. Govorili bomo o tem, kaj konkretno to pomeni za naše prenosno omrežje, kateri plini se bodo v prihodnje po njem transportirali, kaj bomo proizvajali v Sloveniji in kaj bo to pomenilo za odjemalce.
-
10:30 - 10:40
ODMOR
Odmor
-
10:40 - 11:30
PANEL
Panel 4 – ZELENI DOGOVOR (GREEN DEAL) ZA SLOVENIJO
Prikaži opis programa
→ Alessandro PROIA, generalni direktorat za energijo, Evropska komisija - Industrijska strategija in zelena podpora industriji Z Evropskim zelenim dogovorom želi Evropska komisija vzpostaviti trajnostno gospodarstvo EU, v katerem bomo podnebne in okoljske izzive spremenili v priložnosti na vseh področjih politike in omogočili prehod, ki bo pravičen in vključujoč za vse, z obsežnim načrtom okrevanja za Evropo za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije koronavirusa, za zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest. Gost nam bo skušal predstaviti, kaj to konkretno pomeni za industrijo in kakšno konkretno podporo lahko industrija pričakuje v tem izredno dinamičnem in zahtevnem obdobju. → red. prof. dr. Mojmir MRAK, Jean Monnet Chair, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani - Ekonomski in finančni vidiki - Kaj lahko Slovenija in podjetja realno pričakujejo od zelenega dogovora EU Zmanjšanje ogljičnega odtisa ni samo tehnično in okoljsko vprašanje ampak tudi ekonomsko. Pri tem se postavlja vprašanje celotnega koncepta zdržnega razvoja. V EU so bili tradicionalno prisotni trije stebri trajnostnega razvoja, gospodarski, okoljski in socialni, in vedno se je iskalo neko ravnotežje med njimi. Na drugi strani pa ekonomski vidiki nekako ne sledijo dovolj hitro nujnim spremembam, ki jih zahtevajo podnebni izzivi. Če želimo naprimer resnično postaviti koncept razvoja na nove temelje, ki bodo sloneli na zelenem preboju, se postavlja vprašanje, kako meriti (ne)uspešnost takšnega razvoja. Tradicionalni meter, s katerim danes merimo uspešnost razvoja, temelji na rasti BDP in na BDP na prebivalca. Če bo zeleni koncept razvoja resnično celovito prenesen v ekonomsko politiko, bo nujno spremeniti tudi meter za merjenje uspešnosti razvoja. Ali je BDP torej res pravo merilo za razvoj?  
-
11:30 - 12:05
OKROGLA MIZA
Sklepna okrogla miza – Preoblikovanje slovenskih podjetij v skladu z evropskimi trendi razogličenja
-
12:05
ZAKLJUČEK KONFERENCE
Sklepne besede in zaključek konference 22. Dnevi energetikov
08:00 - 09:00
REGISTRACIJA
Prihod udeležencev in registracija
09:25 - 10:10
PREDAVANJE
Kako Ikea, kot eden največjih svetovnih trgovcev, upravlja z energijo ter kakšne so njihove zaveze za doseganje podnebne nevtralnosti
10:10 - 10:25
POGOVOR
Kratek Q & A z osrednjim govornikom energetske konference, Aldom LELE-jem, Ikea
10:25 - 10:45
ODMOR
Odmor
10:45 - 12:15
PANEL
PANEL 1 – Kako se podjetja soočajo z izzivi podnebne nevtralnosti
Prikaži opis programa
Panel vodi: Stane MERŠE, vodja, Center za energetsko učinkovitost, Institut "Jozef Stefan"
12:15 - 13:30
KOSILO
Odmor za kosilo in ogled Avenije energetsko učinkovitih rešitev v preddverju
13:30 - 14:30
PANEL
PANEL 2-1 – Napredne tehnološke rešitve pri upravljanju energije v industriji
Prikaži opis programa
Panel vodi: Marko MATKOVIČ, Center za energetsko učinkovitost, Institut "Jožef Stefan"
18:30 - 20:00
PODELITEV ENERGETSKIH NAGRAD
09:00 - 11:00
PANEL
PANEL 3 – Aktualni finančni instrumenti za uspešno zeleno okrevanje
Prikaži opis programa
Panel vodi: Jurij ŠIMAC, namestnik odgovorne urednice, Časnik Finance
11:00 - 11:30
ODMOR
Odmor
11:30 - 13:30
PANEL
PANEL 4 – Kako uspešno obvladovati izzive in tveganja energetskih in emisijskih trgov
Prikaži opis programa
Panel vodi: Borut HOČEVAR, novinar in urednik priloge okolje & energija, Časnik Finance
13:30 - 13:45
PREDAVANJE
Uvod v okroglo mizo
13:45 - 14:45
OKROGLA MIZA
14:45
ZAKLJUČEK KONFERENCE
Zaključek konference 23. Dnevi energetikov
08:00 - 09:00
REGISTRACIJA
Prihod udeležencev in registracija
09:00 - 09:15
OTVORITEV
Otvoritev konference in pozdravni nagovori
Prikaži opis programa
Poslovodstvo družbe je 7. 6. 2023 sprejelo Izjavo o upravljanju družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2022. Izjava je del letnega poročila družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je bilo potrjeno na skupščini družbe 30. 6. 2023.
09:15 - 09:25
PREDAVANJE
“Pripravljeni na 55”- usmeritve, cilji in aktualni krizni ukrepi Evropske komisije
09:25 - 10:10
PREDAVANJE
BASF – pot do podnebne nevtralnosti
10:10 - 10:25
POGOVOR
Kratek Q & A z osrednjim govornikom energetske konference, Simonom FRANKOM, BASF
Prikaži opis programa
Pogovor vodi: Peter FRANKL, direktor in glavni urednik, Časnik Finance
10:25 - 10:45
ODMOR
Odmor
10:45 - 12:15
PANEL
Panel 1: Kako s trajnostno preobrazbo do večje konkurenčnosti in odpornosti podjetij
Prikaži opis programa
→  Anton PETRIČdirektor sektorja za skupne zadeve, TPV AUTOMOTIVE - Trajnostna preobrazba v avtomobilski industriji - od iniciativ do dejanj V predstavitvi se bomo dotaknili pomena trajnosti v avtomobilski industriji, razumevanja ekosistema in trendov ter iniciativ proizvajalcev avtomobilov in njihovega vpliva na razvoj dobaviteljskih verig. Predstavljeni bodo tudi primeri rešitev in dobrih praks ter prihodnji izzivi. → Aleksander MERVAR, direktor, ELES  - S trajnostno preobrazbo do stabilne družbe in gospodarske konkurenčnosti → Zooullis MINA, glavni direktor, Pivovarna Laško Union - Strategija trajnostnega razvoja skupine Pivovarne Laško Union → Dean BESEDNJAK, namestnik direktorja KRONOTERM -  Aktualni trendi toplotnih črpalk za industrijo → Boštjan ŠTRUC, direktor Merkur Energija - Merkurjeva iniciativa za zelen planet in kako do energetske neodvisnosti Predstavitev strategije podjetja MERKUR trgovina na področju trajnosti, energetske neodvisnosti in prikaz korakov na poti lastnega trajnostnega delovanja ter spodbude energetske neodvisnosti slovenskih potrošnikov. Panel vodi: BORIS SUČIĆ, vodja projektov, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan
12:15 - 13:30
ODMOR
Odmor za kosilo in ogled Avenije energetsko učinkovitih rešitev v preddverju
13:30 - 15:15
PANEL
Panel 2 – 1. del: Perspektivne tehnološke rešitve za nizkoogljično industrijo
Prikaži opis programa
→  Igor KOVAČEVIČ, raziskovalni inženir, i.LECO (Belgija) - Novi inovativni pristopi za večjo učinkovitost predelovalne industrije in boljše vključevanje energetskega sektorja Podjetje Aug.e ponuja uporabnikom prilagojene rešitve, ki temeljijo na napredni in interni spletni platformi. Storitve so sestavljene iz zbiranja podatkov iz različnih evropskih lokacij in priprave potrebam uporabnika prilagojenih nadzornih plošč za spremljanje rabe energije in izboljšanje energetske učinkovitosti. Poudarek je na analitiki podatkov z umetno inteligenco za različne časovne vrste na energetskem področju. Nedavne velike spremembe cen energije še dodatno poudarjajo pomen pametnega upravljanja energije. Predstavljene bodo trenutne aktivnosti na lokacijah v okviru projekta HORIZON 2020 CREATORS, pa tudi zanimivi komercialni projekti v okviru nove energetske realnosti na Nizozemskem, v Belgiji in Španiji. Prikazani bodo sistemi za shranjevanje energije z baterijami, različni polnilniki za električna vozila, pa tudi prilagodljivost inovativnih vodikovih tehnologij v industrijskih ali komercialnih energetskih sistemih, ki pokrivajo lokalne potrebe po električni energiji, ogrevanju in hlajenju. →  Andrea TOMASI, vodja tehnične podpore, Solid Power, Italia - Visokotemperaturne gorivne celice in Vodikova Dolina Severnega Jadrana Govorili bomo o napravah za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) na gorivne celice, vodiku, hranilnikih energije in energetskem prehodu. → Tomaž FATUR, višji svetovalec, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan - Ogljični odtis podjetja – ključni kazalnik uspešnega poslovanja V zadnjih letih je stanje pripravljenosti za prehod v nizkoogljično družbo postalo pomemben element ocenjevanja uspešnosti poslovanja in zmožnosti prilagajanja podjetja na nove razmere, povezane z doseganjem ciljev podnebnih strategij. Ogljični odtis podjetja je tako postal eden ključnih kazalnikov, po katerem se vrednotijo podjetja in ocenjuje izpostavljenost poslovanja glede na emisije toplogrednih plinov. Predstavljeni bodo osnovni koraki izračuna ogljičnega odtisa po »Greenhouse Gas Protokolu«, opredeljena izhodišča za poročanje o ogljičnem odtisu in analizirane nekatere dileme o možnostih za znižanje ogljičnega odtisa. → Daniel ČESKO, vodja prodaje kompresorske tehnike OFA Slovenija, Atlas Copco - Zelena proizvodnja in povečanje učinkovitosti pri proizvodnji komprimiranega zraka Predstavljene bodo najnovejše tehnološke rešitve za povečanje učinkovitosti proizvodnje komprimiranega zraka, ki predstavljajo pomembno podporo učinkoviti zeleni proizvodnji.
15:15 - 15:30
ODMOR
Kratek odmor
15:30 - 17:15
PANEL
Panel 2 – 2. del: Lokalne razvojne priložnosti za nove energetske storitve
Prikaži opis programa
→  Ivan Benčina, župan, Občina Loški potok - Samooskrbna občina Loški potok Z naprednim lokalnim energetskim konceptom in izvedbo več projektov lokalne oskrbe z obnovljivimi viri, se občina uspešno približuje cilju, da bi do leta 2025 postala v celoti energetsko samooskrbna. → Edvard KOŠNJEK, strokovni svetovalec, Center za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan - Energetske skupnosti kot razvojna priložnost za dobro vključevanje industrije v lokalno okolje Energetske skupnost so vse bolj uveljavljen instrument za doseganje ciljev pravičnega prehoda v podnebno nevtralno družbo. Sodelovanje energetsko intenzivnih podjetij v skupnih projektih z lokalnimi skupnostmi pa je še razmeroma šibko. Lokalne skupnosti, energetsko intenzivna podjetja ter upravljalci omrežij lahko v okviru energetskih skupnosti mnogo lažje in celoviteje obvladujejo okoljska, energetska, prometna, demografska in migracijska bremena, ki jih pestijo. → Uroš ŠEPEC, produktni vodja za CPO in EMSP rešitev, Petrol - Prehod na E-mobilnost – kdaj, kako in zakaj Posledice strokovnega upravljanja voznega parka v organizaciji so optimizacija stroškov mobilnosti, razbremenitev in optimizacija dela zaposlenih ter prehod v trajnostno mobilnost in posledično znižanje ogljičnega odtisa. → Damjan SEME, direktor, Dravske elektrarne Maribor - Vetrna energija v Sloveniji – kakšne so realne možnosti? → Igor KULAŠIČ, vodja Smart Infrastructure, Siemens Slovenija - Pametna infrastruktura prihodnosti  V predstavitvi bo govora o povezljivosti tehnologij; od varnosti do avtomatizacije, intergriranosti stavb v pametna omrežja in e-mobilnosti, dotaknili pa se bomo tudi digitalizacije v gradbeništvu. Panel bo vodila Katarina TRSTENJAK, Center za energetsko učinkovitost, Institut »Jožef Stefan«.
17:15 - 18:30
ODMOR
Odmor s Socomecom na terasi GHB
18:30 - 20:00
PODELITEV ENERGETSKIH NAGRAD
Slovesna podelitev energetskih nagrad in priznanj za energetsko učinkovitost
09:00 - 11:00
PANEL
Panel 3: Zakaj je povezovanje sektorjev ključno za uspešen zeleni prehod
Prikaži opis programa
→ David BATIČ, vodja sektorja za razvoj in monitoring trga, Agencija za energijo, in Andreja IVARTNIK KANDUČ, višja raziskovalka, EIMV - Prenova metodologije obračuna omrežnine je eden ključnih instrumentov za aktivnejšo vlogo in povezovanje odjemalcev → Primož KUČIČ, direktor Prodaje poslovni trg, Telekom Slovenije Uporaba 5G omrežja za lažji prehod na brezogljično družbo. Telekom Slovenije z razvojem 5G omrežij in projekti na področju energetike ter mobilnosti združuje e-mobilnost in sistemske storitve v celovito rešitev za množično polnjenje električnih vozil v podjetjih. Inteligentne rešitve polnjenja večjega števila vozil hkrati, bodo pomagale pri zniževanju vpliva na stabilnost delovanja elektro energetskega omrežja. S pametnim upravljanjem porabe energije za polnjenje lahko znižamo zahteve za odjem električne energije, prestavimo polnjenje vozil v obdobje nižje obremenitve sistema, izboljšamo uporabniško izkušnjo in uporabimo baterije v vozilih kot vir fleksibilnosti v sistemskih storitvah. → Bojan HORVAT, vodja projektov, Enertec - Aktiven poslovni uporabnik električne energije Z baterijo, lastno sončno elektrarno in toplotno črpalko do celovite trajnostne prenove gostinskega objekta brez povečevanja priključne moči in zahtevane ojačitve priključnega kablovoda. → Marko ILERŠIČ, svetovalec direktorja sektorja zadolžen za vsebine strateškega razvoja in ekonomije, Plinovodi - Vodik – energent povezovanja → Borut ŽNIDARIČ, vodja službe za okoljske mehanizme, Borzen - Razpršeni viri v RS in njihov vpliv na delovanje različnih deležnikov Ali današnji obseg proizvodnje že zahteva/spodbuja povezovanje? Kaj lahko pričakujemo jutri? Kako ta proizvodnja že vpliva na cene električne energije v Sloveniji? Kakšna je vloga in korist napovedovanja? Kakšne so priložnosti podjetij s svojimi viri? Panel bo vodil Matevž PUŠNIK, Center za energetsko učinkovitost, Institut »Jožef Stefan«.
11:00 - 11:30
ODMOR
Odmor
11:30 - 13:00
PANEL
Panel 4: Uspešno obvladovanje tehnoloških in tržnih tveganj pri energetskem prehodu
Prikaži opis programa
→ Dejan PARAVAN, član uprave, Gen-I - Nas na energetskih in emisijskih trgih lahko sploh še kaj preseneti? → Jože BAJUK, član uprave, Petrol - Uspešne strategije za obvladovanje tveganj pri energetskem prehodu podjetij Viktor VRAČAR, generalni direktor, Holding Slovenske elektrarne - S tehnološko preobrazbo in digitalizacijo do razogljičenja skupine HSE → mag. Gordana RADANOVIČ, finančna direktorica, Skupina GEN - Vizija 3+1 - Ključ do razogljičenja slovenske energetikeBlaž ŠTERK, direktor, Interenergo - Obvladovanje tržnih tveganj z uporabo pogodb o odkupu in dobavi električne energije iz obnovljivih virov Panel vodi: Borut HOČEVAR, novinar in urednik priloge Okolje & Energija, Časnik Finance
13:00 - 13:45
OKROGLA MIZA
Sklepna okrogla miza
Prikaži opis programa
Pogovor vodi: Borut HOČEVAR, novinar in urednik priloge Okolje & energija, Časnik Finance
13:45
ZAKLJUČEK KONFERENCE
Zaključek 25. konference Dnevi energetikov
08:00 - 09:00
REGISTRACIJA
Prihod udeležencev in registracija
09:15 - 09:45
PREDAVANJE
Kako je lahko trenutna kriza priložnost za pospešitev procesa zelenega prehoda/trajnostne preobrazbe?
10:15 - 10:45
ODMOR
Odmor
10:45 - 12:15
PANEL
Panel 1: Izzivi in priložnosti energetske krize za podjetja
Prikaži opis programa
⇒ ELAN in Interenergo: v partnerstvu do zelene tranzicije ⇒ Z visokotehnološkimi izdelki uspešno tudi skozi energetsko krizo ⇒ Energetska samooskrba podjetja Panel vodi: Stane MERŠE, predsednik programskega sveta in vodja Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan
12:15 - 13:30
KOSILO
Odmor za kosilo in ogled Avenije energetsko učinkovitih rešitev v preddverju
13:30 - 15:15
PANEL
Panel 2-1: Tehnološki prehod v industriji
Prikaži opis programa
⇒ Sistem upravljanja z energijo ⇒ Biomasni ostanki za zeleni prehod slovenske energijsko zahtevne industrije ⇒ Perspektive zajema, hranjenja in ponovne uporabe ogljika v EU in Sloveniji ⇒ Uporabniške izkušnje sodobnega sistema energetskega monitoringa ter nova vloga baterijskih hranilnikov pri prehodu na OVE ⇒ S kakšnimi naložbami in ukrepi lahko v podjetjih dejansko privarčujemo pri energentih Panel vodi: Tomaž FATUR, Inštitut Jožef Štefan  
15:15 - 15:30
ODMOR
Kratek odmor
15:30 - 17:15
PANEL
Panel 2-2: Trajnostne rešitve v stavbah in prometu
Prikaži opis programa
⇒ Strategija digitalnega razvoja pametnega mesta skupnosti Kranj ⇒ Kaj se je javni sektor naučil v krizi ⇒ Kako bo omrežje omogočilo elektrifikacijo tovornega prometa ⇒ Kakšne bodo naše stavbe z novim PURES ⇒ Pomen lesene gradnje v trajnostnem sodobnem gradbeništvu Panel vodi: Matevž PUŠNIK, strokovnjak s področja načrtovanja referenčnih energetskih sistemov in modeliranja rabe energije, Inštitut Jožef Štefan
17:15 - 18:30
ODMOR
Odmor
18:30 - 20:00
PODELITEV ENERGETSKIH NAGRAD
Slovesna podelitev energetskih nagrad v dvorani Europa (GH Bernardin) in nato večerja v restavraciji Arkade hotela Histrion
22:00
ZABAVA
Zabava in druženje v News Cafe
09:00 - 11:00
PANEL
Panel 3: Samooskrba in energetske skupnosti – platforma za uspešno povezovanje industrije in lokalnega okolja
Prikaži opis programa
⇒ Vizija samooskrbe z električno energijo. Sončna elektrarna in drugi ukrepi ⇒ Prva transnacionalna vodikova dolina ⇒ Povezovanje energetskih sektorjev s stališča obratovanja in razvoja elektroenergetskega sistema ⇒ Vloga naprednega upravljanja z energijo za aktivni odjem na podlagi prihajajočega omrežninskega akta Panel vodi: Boris SUČIĆ, Inštitut Jožef Štefan
11:00 - 11:30
ODMOR
Odmor z Advantage Austria
Prikaži opis programa
11:30 - 13:00
PANEL
Panel 4: Perspektive in pričakovanja energetskih trgov v regiji
Prikaži opis programa
⇒ Energetska strategija in vizija Slovenije ⇒ HSE nosilec zelenega prehoda v Sloveniji ⇒ Kakšne priložnosti prinašajo regionalni trgi za slovenske energetske rešitve ⇒ Pogled na trg energije v prihodnje in kaj bo ključni generator razvoja ⇒ Razogljičenje oskrbe z energijo do 2030 Panel vodi: Borut HOČEVAR, novinar in urednik priloge Okolje & Energija, Časnik Finance
13:00 - 13:45
OKROGLA MIZA
Sklepna okrogla miza: Energetsko zakladništvo v podjetjih
Prikaži opis programa
Pogovor vodi: Borut HOČEVAR, novinar in urednik priloge Okolje & Energija, Časnik Finance
13:45
ZAKLJUČEK KONFERENCE
Zaključek konference 25. Dnevi energetikov in pogostitev

Veliki sponzor

Partner

Mali sponzor

Sponzor

Glavni sponzor

Hello!

Login to your account