Event Year: 2020

Panel 4 – ZELENI DOGOVOR (GREEN DEAL) ZA SLOVENIJO

→ Alessandro PROIA, generalni direktorat za energijo, Evropska komisija – Industrijska strategija in zelena podpora industriji Z Evropskim zelenim dogovorom želi Evropska komisija vzpostaviti trajnostno gospodarstvo EU, v katerem bomo podnebne in okoljske izzive spremenili v priložnosti na vseh področjih politike in omogočili prehod, ki bo pravičen in vključujoč za vse, z obsežnim načrtom okrevanja …

Panel 4 – ZELENI DOGOVOR (GREEN DEAL) ZA SLOVENIJO Read More »

dr. Marjana ŠIJANEC ZAVRL

Diplomirala je leta 1984 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) Univerze v Ljubljani (UL), na oddelku za gradbeništvo, konstrukcijska smer. Od leta 1984 do 1993 je bila na FGG UL zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem področju stavbarstvo. Na isti fakulteti je leta 1993 doktorirala iz toplotnega odziva stavb s temo računalniške …

dr. Marjana ŠIJANEC ZAVRL Read More »

Mojmir MRAK

Mojmir Mrak je Jean Monnet Chair profesor za področje mednarodnih financ in ekonomskih politik EU na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg tega redno kot gostujoči profesor predava na podiplomskem študiju financ na Wirtschaftsuniversitat na Dunaju, Avstrija in na Burgundy School of Business v Dijonu, Francija. Njegova glavna področja raziskovanja vključujejo mednarodne tokove kapitala ter …

Mojmir MRAK Read More »

Panel 3 – AKTIVNI ODJEMALCI

→ Robert DOMINKO, znanstveni svetnik, Kemijski inštitut – Trendi razvoja in uporabe baterij Za dosego ogljične nevtralnosti je ključnih več tehnologij, pri čemer imajo sodobni akumulatorski sistemi eno izmed najpomembnejših vlog. Trenutno imajo akumulatorji že dovolj visoko učinkovitost in dosegajo dovolj velike zmogljivosti ter tako prodirajo v segment električnih vozil in imajo pomemno vlogo pri …

Panel 3 – AKTIVNI ODJEMALCI Read More »