Event Year: 2020

Peter ČAS

Mag. Peter Čas je po diplomi in magisteriju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani svoje znanje izpopolnjeval in dopolnjeval na različnih programih na IEDC – Poslovni šoli Bled. Svojo poslovno pot je začel v Gorenju, kjer je med ostalim, kot tehnični direktor sodeloval pri ustvarjanju uspešnega green feeld projekta (Gorenje Valjevo d.o.o.) v Srbiji. …

Peter ČAS Read More »

Franc CIMERMAN

dr. Franc Cimerman, Pomočnik glavnega direktorja za tehnično področje, Plinovodi Dr. Franc Cimerman, ki je zaposlen v družbi Plinovodi d.o.o., je na področju zemeljskega plina aktivno  prisoten že več kot 25 let. Prvo, krajše obdobje, je deloval na distribuciji zemeljskega plina in večino svojega dela, zadnji slabi dve dekadi, na prenosu in prenosnem plinovodnem omrežju. …

Franc CIMERMAN Read More »

Anže VILMAN

Anže Vilman v podjetju Elektro Gorenjska skrbi za operativno področje razvoja, kjer se prednostno ukvarja z razvojem elektrodistribucijskega omrežja. Na podlagi elaboratov razvoja, mikro obdelav omrežja in izračunov možnosti priključevanja razpršenih virov pripravlja osnovne podatke za plan investicij in vzdrževanja. Zaradi dobrega poznavanja elektroenergetskega omrežja in spremljanja novih tehnologij, je vključen v različne evropske projekte …

Anže VILMAN Read More »

Rok PREŠEREN

Dr. Rok Prešern je tehnični direktor in soustanovitelj podjetja RoboticsX. Ima bogate izkušnje iz podjetništva in vodenja start up podjetij na področju inženiringa in razvoja digitalnih rešitev na mednarodni in svetovni ravni. Za njim je več kot 25 let dela na področju raziskav in razvoja na najvišjih vodstvenih položajih v industriji programske in strojne opreme …

Rok PREŠEREN Read More »