Event Year: 2020

Robert DOMINKO

Robert Dominko je znanstveni svetnik na Kemijskem inštitutu in izredni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje se prepleta s področji znanosti o materialih in elektrokemije, s poudarkom na razvoju materialov in sistemov za sodobne akumulatorje. Koordiniral je dva evropska projekta na temo razvoja Li-S akumulatorjev, in ima …

Robert DOMINKO Read More »

Stane MERŠE

Ekspert na področju celovitega načrtovanja v energetiki, v zadnjem obdobju še posebej na področju učinkovitega ogrevanja in hlajenja, soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) ter sistemov daljinskega ogrevanja in je vodja domene za to področje v evropskem projektu CA-EED2. Sodeloval je pri razvoju podporne sheme za električno energijo proizvedeno iz OVE in SPTE, pripravi metodologije …

Stane MERŠE Read More »

Boris SUČIĆ

Glavna področja dela dr. Sučića so upravljanje z energijo, ravnanje z okoljem, podpora odločanju v energetiki in industriji, modeliranje in optimizacija energetskih procesov ter celovito načrtovanje v energetiki. Poleg tega je tudi vodja izobraževanja za energetske menedžerje po programu EUREM in avtor številnih znanstvenih prispevkov, ki so bili objavljeni v mednarodnih in domačih znanstvenih revijah …

Boris SUČIĆ Read More »

Peter FRANKL

Peter Frankl je direktor in glavni urednik Financ, poslovnega dnevnika oziroma podjetja, ki izdaja tudi poslovne revije, se ukvarja s poslovnimi konferencami ter seminarji in ki izdaja tudi najažurnejši in najbolj obiskan slovenski poslovni internetni portal. Peter Frankl je urednik Financ vse od leta 1995, pri tem časopisu dela vse od njegovega nastanka – leta …

Peter FRANKL Read More »