Event Year: 2021

mag. Stane MERŠE

Zaposlen je na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je od leta 2008 vodja Centra za energetsko učinkovitost. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smer procesna avtomatika, kjer je leta 2000 tudi magistriral. Področja njegovega delovanja so uvajanje učinkovite rabe energije, celovito načrtovanje v energetiki, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, modeliranje in optimizacija energetskih procesov …

mag. Stane MERŠE Read More »

Borut HOČEVAR

Borut Hočevar ima prek dvajset let novinarskih in uredniških izkušenj, največ pri časniku Finance, nekaj let pa tudi pri Dnevniku in Žurnalu. Prilogi Financ Okolje in energija se je pridružil v začetku leta 2014, pred tem je na različnih mestih kot novinar in urednik spremljal zlasti gospodarstvo. Univerzitetni diplomirani ekonomist je bil tudi samostojni podjetnik, …

Borut HOČEVAR Read More »

mag. Aldo LELE

Aldo Lele je vodja za področje trajnosti v organizaciji IKEA Jugovzhodna Evropa (SEE). Ta organizacija zajema 5 držav – Hrvaško, Romunijo, Srbijo, Slovenijo in Ukrajino. Odgovoren je za vodenje, razvoj in uvedbo projektov ter tem, povezanih s trajnostjo, na celotnem trgu Jugovzhodne Evrope. Aldo je član ekipe IKEA že skoraj 15 let. Svoje popotovanje v …

mag. Aldo LELE Read More »

dr. Marjana ŠIJANEC ZAVRL

Diplomirala je leta 1984 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) Univerze v Ljubljani (UL), na oddelku za gradbeništvo, konstrukcijska smer. Od leta 1984 do 1993 je bila na FGG UL zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem področju stavbarstvo. Na isti fakulteti je leta 1993 doktorirala iz toplotnega odziva stavb s temo računalniške …

dr. Marjana ŠIJANEC ZAVRL Read More »

Ralf GOLDMANN

Ralf Goldmann je vodja oddelka za energetsko učinkovitost in energetsko svetovanje pri direktoratu za projekte Evropske investicijske banke (EIB). V Luksemburgu vodi skupino strokovnjakov, odgovorno za tehnično, ekonomsko in okoljsko presojo projektov za energetsko učinkovitost, ki se prijavljajo za financiranje EIB. Njegova skupina vodi tudi mednarodno tehnično pomoč ELENA in druge dejavnosti tehnične pomoči, povezane …

Ralf GOLDMANN Read More »