2021

mag. Stane MERŠE

Zaposlen je na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je od leta 2008 vodja Centra za energetsko učinkovitost. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smer procesna avtomatika, kjer je leta 2000 tudi magistriral. Področja njegovega delovanja so uvajanje učinkovite rabe energije, celovito načrtovanje v energetiki, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, modeliranje in optimizacija energetskih procesov

mag. Stane MERŠE Read More »

Borut HOČEVAR

Borut Hočevar ima prek dvajset let novinarskih in uredniških izkušenj, največ pri časniku Finance, nekaj let pa tudi pri Dnevniku in Žurnalu. Prilogi Financ Okolje in energija se je pridružil v začetku leta 2014, pred tem je na različnih mestih kot novinar in urednik spremljal zlasti gospodarstvo. Univerzitetni diplomirani ekonomist je bil tudi samostojni podjetnik,

Borut HOČEVAR Read More »

Dušan NOVKOVIĆ

Dušan Novkovič je diplomirani upravni organizator. Od novembra 2002, do odhoda v pokoj 2017 je opravljal dela in naloge svetovalca za energetiko v podjetju ACRONI, d.o.o.. Energetika in energetska oskrba sta bila njegova glavna skrb. Poleg zanesljive oskrbe z energijo v družbi, so vsa leta posvečali posebno skrb učinkoviti rab. S področjem energetike se srečuje

Dušan NOVKOVIĆ Read More »

mag. Aldo LELE

Aldo Lele je vodja za področje trajnosti v organizaciji IKEA Jugovzhodna Evropa (SEE). Ta organizacija zajema 5 držav – Hrvaško, Romunijo, Srbijo, Slovenijo in Ukrajino. Odgovoren je za vodenje, razvoj in uvedbo projektov ter tem, povezanih s trajnostjo, na celotnem trgu Jugovzhodne Evrope. Aldo je član ekipe IKEA že skoraj 15 let. Svoje popotovanje v

mag. Aldo LELE Read More »

Hello!

Login to your account