Event Year: 2021

mag. Stane MERŠE

Zaposlen je na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je od leta 2008 vodja Centra za energetsko učinkovitost. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smer procesna avtomatika, kjer je leta 2000 tudi magistriral. Področja njegovega delovanja so uvajanje učinkovite rabe energije, celovito načrtovanje v energetiki, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, modeliranje in optimizacija energetskih procesov …

mag. Stane MERŠE Read More »

mag. Aldo LELE

Aldo Lele je vodja za področje trajnosti v organizaciji IKEA Jugovzhodna Evropa (SEE). Ta organizacija zajema 5 držav – Hrvaško, Romunijo, Srbijo, Slovenijo in Ukrajino. Odgovoren je za vodenje, razvoj in uvedbo projektov ter tem, povezanih s trajnostjo, na celotnem trgu Jugovzhodne Evrope. Aldo je član ekipe IKEA že skoraj 15 let. Svoje popotovanje v …

mag. Aldo LELE Read More »

Dušan NOVKOVIĆ

Dušan Novkovič je diplomirani upravni organizator. Od novembra 2002, do odhoda v pokoj 2017 je opravljal dela in naloge svetovalca za energetiko v podjetju ACRONI, d.o.o.. Energetika in energetska oskrba sta bila njegova glavna skrb. Poleg zanesljive oskrbe z energijo v družbi, so vsa leta posvečali posebno skrb učinkoviti rab. S področjem energetike se srečuje …

Dušan NOVKOVIĆ Read More »