(intervju) V katerih delih industrije je samo ena alternativa fosilnim gorivom

Nemška industrijska in trgovinska zbornica Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) povezuje interese vseh panog nemškega gospodarstva in jih predstavlja politikom, državnim ustanovam in javnosti. V DIHK oblikujejo stališče celotnega nemškega gospodarstva in sodelujejo pri oblikovanju stališč politikov in administracije v Bruslju in Berlinu.

Glavna govornica na letošnji konferenci Dnevi energetikov Louise Maizières je V DIHK vodja oddelka za vodik, toploto in alternativne pogone. Pred konferenco, ki bo 18. in 19. aprila, smo ji zastavili nekaj vprašanj.

Kateri so ključni izzivi evropskih podjetij pri preoblikovanju v gospodarstvo z neto ničelnimi izpusti toplogrednih plinov?

Preoblikovanje evropske ekonomije zahteva cenovno dostopno in v primerjavi z drugimi deli sveta konkurenčno energijo, poleg tega pa tudi odporno in prožno oskrbo z energijo. Za evropsko komisijo je največji izziv zmanjšanje odvisnosti od uvoza, kar zahteva hitrejše in bolj preproste postopke pri razvoju in postavitvi obnovljivih virov energije. V prehodni fazi so potrebne ogromne naložbe, podjetja pa je treba podpreti, bodisi prek ogljikovih pogodb za razliko bodisi s subvencijami, na primer za pomembne projekte skupnega evropskega interesa.

Poraba električne energije bo s preoblikovanjem gospodarstvo z neto ničelnimi izpusti rasla, EU pa bo še naprej odvisna od uvoza energije. Za vzdržljivo oskrbo z energijo je bistveno, da hitro postavimo evropsko infrastrukturo in oblikujemo skupne nabave energije.

Kako naj se evropska industrija pripravi na vse večjo skrb za ohranjanje biodiverzitete?

Trajnostna in rastoča ekonomija je odvisna od dobro delujočega ekosistema. Delovanje ekosistema omogoča regulacijo kakovosti zraka, podnebja, vode, zemlje in drugega. Biodiverziteta pa je ključni kazalnik dobro delujočega ekosistema. Ukrepi za njeno zaščito in ohranjanje pripomorejo h kakovosti ekosistema.

Organizacija DIHK se je zato v partnerstvu z nemškim zveznim ministrstvom za okolje in različnimi združenji zavezala k spoštovanju biodiverzitete. Z organizacijami, kot so Global Nature Fund, Biodiversity in good Company, Bodensee-Stiftung in Centre on Sustainable Consumption and Production vzpostavljamo centre za podporo in svetovanje podjetjem, na primer projekt UBi.

Kakšna bo po vašem pričakovanju leta 2030 loga vodika v nemškem gospodarstvu?

Nemški proizvodni procesi so od fosilnih goriv še vedno močno odvisni kljub velikim naporom nemških podjetij. V nekaterih so se zavezali, da bodo dosegli neto ničelne izpuste toplogrednih plinov pred letom 2030. Pri doseganju podnebne nevtralnosti podjetja ovirajo pomanjkanje zadostnih količin trajnostnih alternativ po dostopni ceni, pomanjkanje usposobljenih delavcev za izvedbo prehoda na drugačno gorivo in dolgi postopki pridobivanja dovoljenj.

Zeleni vodik, v prehodnem obdobju pa tudi modri vodik, sta edina trajnostna alternativa fosilnim gorivom v sektorjih, kjer potekajo visokotemperaturni procesi. Vodik bo omogočil neto ničelno ekonomijo v tistih industrijskih procesih, ki jih ni mogoče elektrificirati. Še več, vodik prinaša priložnost za ponovno uporabo obstoječe plinske infrastrukture.

    Hello!

    Login to your account