UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA PROGRAMSKEGA SVETA

Kako do nove prodorne industrijske strategije v Sloveniji?
Energetska in snovna učinkovitost, novi viri in tehnologije

 

Nova industrijska politika je trenutno glavni izziv Evrope v času energetske krize in ohlajanja evropskega gospodarstva. Prihodnost industrijske proizvodnje je odvisna od uspešnosti izvedbe zelenega tehnološkega prehoda, ki je pogoj za ohranjanje konkurenčnosti v trenutnih razmerah visokih cen energije. Kako ga uspešno izpeljati, uspešno obvladovati velika tveganja novih tehnologij in nepredvidljivih razmer na energetskih trgih ter kako naj država podpre ta proces glede na specifične razmere v Sloveniji, so glavna vprašanja, s katerimi se spopadamo. Prehod v podnebno nevtralno in snovno učinkovito gospodarstvo z opuščanjem fosilnih virov energije in zmanjševanjem ogljičnega odtisa proizvodov zahteva velike tehnološke spremembe v energetsko intenzivnih podjetjih, najpomembnejša pa bo razpoložljivost novih virov energije, kjer se poleg vodika kažejo tudi druge alternative. Kakovostno upravljanje energije in povečevanje učinkovitosti proizvodnje ter pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije (OVE) pa so že danes izredna priložnost za prav vsa podjetja. Samooskrba z energijo iz OVE postaja dolgoročni konkurenčni vir energije, lokalne energetske skupnosti pa izredna priložnost za uspešno povezovanje in sobivanje industrije z lokalnim okoljem. Kaj smo se že naučili iz aktualnih izkušenj izkoriščanja odvečne toplote, sončnih elektrarn, proizvodnje vodika, hranjenja energije in prilagajanja odjema, trajnostne mobilnosti in drugih novih tehnologij, ki so neprecenljiv vir potrebnega novega znanja za uspešno uvajanje novih tehnologij, tudi z uporabo novih poslovnih modelov in finančnih instrumentov? Znanje, povezanost, dober pretok informacij in usposobljeni sodelavci pa so čedalje pomembnejši dejavnik pri uvajanju novih tehnoloških rešitev, zato za vas pripravljamo program konference, s katerim vam želimo zagotoviti čim več aktualnih uporabnih znanj in informacij, ki vam bodo v konkretno pomoč za uspešno spopadanje z velikimi izzivi zelenega tehnološkega prehoda v industriji, storitvah in lokalnem okolju.

Stane Merše,

predsednik programskega sveta,
vodja Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan

    Hello!

    Login to your account