KOTIZACIJA

Prijava ni več mogoča. Vidimo se prihodnje leto.

Pomembne informacije

Kotizacija

Za 26. Dneve energetikov znaša cena 540 EUR (brez DDV)

Popusti in ugodnosti

 • Popust za naročnike Financ–  5% popust
  • Če se prijavi več oseb iz istega podjetja in imate naročen samo en izvod Financ, pripada 5% popust samo eni osebi
 • Količinski popust– vsak drugi iz istega podjetja ima dodatni 5% popust, vsak tretji in naslednji udeleženec pa dodatni 10% popust
 • Popust za imetnike certifikata EUREM– 15% popust
 • Popust za prijavo na le en dan konference – 25% popust
 • Popust za udeležence natečaja za Energetske nagrade– 30% popust
  • Popust IZKLJUČUJE vse ostale popuste (Popust velja za udeležence iz podjetij in ustanov, ki bodo oddali popolne prijave na natečaj in za katere bo komisija odločila, da so primerne in ustrezajo kriterijem)
 • Popusti se seštevajo z izjemo popusta za udeležence natečaja za energetske nagrade in popusta za prijavo na le en dan konference

Dodatne informacije

 • Popusti se seštevajo, z izjemo popusta za udeležence natečaja za energetske nagrade in popusta za prijavo na le en dan konference in popusta
 • Kotizacije (akreditacije) na samem dogodku niso prenosljive
 • Zamenjave udeležencev so mogoče do začetka konference, a morajo biti sporočene pisno
 • Oddana prijavnica velja kot naročilnica

Način plačila

 • Predračun za plačilo kotizacije boste udeleženci prejeli pred konferenco. Potrebno ga je poravnati do konference.

Pogoji prijav in odjav

 • Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na konferenci ne pomeni avtomatske odjave s konference. V primeru, da se želite odjaviti morate to pisno sporočiti na akademija@finance.si.
 • Skrajni rok za morebitno odjavo brez stroškov je 5 delovnih dni pred dogodkom (zadnji dan za odjavo 9. april 2024 do 23.59).
 • Pri kasnejši odjavi kot 9. april 2024 do 23.59, neudeležbi konference iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana do predpisanega roka, se zaračuna celotna kotizacija.
 • Če udeležba že prijavljene osebe ni možna zaradi višje sile, je možno prijaviti nadomestnega udeleženca. Prosimo vas le, da pisno sporočite ime in priimek osebe, ki bo nadomestila udeleženca.
 • Po prijavi vam pošljemo predračun. Račun boste prejeli po opravljeni storitvi.

Hello!

Login to your account