Prijavnica za razpis za prispevke

Natečaj za prispevke

Prijavnica za razpis za prispevke-2024

Predlog prispevka

Podatki o predavatelju/predavateljici, ki bo prispevek predstavil/-a

Dodatne informacije o natečaju za prispevke

Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost
Barbara Petelin Visočnik, e-pošta: barbara.visocnik@ijs.si

Oddaja prijav

Prijave, izključno na spletnem prijavnem obrazcu, sprejemamo do četrtka, 15. februarja 2024.

26. Dnevi energetikov
16. in 17. april 2024, GH Bernardin, Portorož

Spoštovani,

odpiramo natečaj za prijavo strokovnih prispevkov za 26. Dneve energetikov, ki bodo 16. in 17. aprila 2024 v Portorožu. Naslov letošnje konference je Kako do nove prodorne industrijske strategije v Sloveniji?

Vabimo vse, ki bi radi svoje izkušnje z učinkovito rabo energije (URE) in izrabo obnovljivih virov energije (OVE) v industriji ali stavbah delili z drugimi udeleženci konference, da s prijavo prispevka na natečaj vsebinsko obogatite program konference.

KAJ VSE LAHKO PREDSTAVITE NA KONFERENCI?

 • Uspešno izvedene projekte z merljivimi rezultati
 • Tehnološke inovacije
 • Integrirane rešitve za URE in izrabo OVE
 • Inovativne poslovne in finančne modele
 • Razvojne projekte
 • Načine za zagotavljanje kakovosti izvedenih projektov
 • Nove pristope za ozaveščanje in motiviranje zaposlenih…

Vse seveda s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije!

Tematike za področje industrije

  • Energetsko učinkovite tehnologije (toplotne črpalke, elektromotorni pogoni, SPTE, trigeneracija, izraba odvečne toplote, LED razsvetljava …)
  • Pametna proizvodnja
  • Optimizacija sistemov stisnjenega zraka
  • Učinkovito shranjevanje energije
  • Rešitve za manjšo rabo energije za informacijske tehnologije
  • Digitalizacija in aktivno upravljanje energije in virov, vključno s prilagajanjem odjema
  • Trajnostne mobilnostne rešitve
  • Napredne krožne rešitve v industriji
  • Izraba obnovljivih virov energije
  • Lastni proizvodni viri OVE in samooskrba
  • Napredne energetske skupnosti in povezovanje sektorjev (industrija in lokalna energetika)
  • Uporaba in proizvodnja H2 ter e-goriv
  • Alternative zemeljskemu plinu in drugim fosilnim virom
  • Druge napredne trajnostne rešitve …

Tematike za področje stavb

  • Inovativne rešitve za manjšo rabo energije (ovoj, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, razsvetljava …)
  • Celoviti pristopi za trajnostno energetsko prenovo stavb
  • Skoraj ničenergijske stavbe
  • Optimizacija delovanja energetskih sistemov
  • Aktivne hiše, pametni domovi
  • Trajnostne nestanovanjske stavbe
  • Aktivno upravljanje energije in virov
  • Izkoriščanje odvečne toplote
  • Izraba obnovljivih virov energije in samooskrba
  • Napredne energetske skupnosti v stavbah in lokalnem okolju
  • Inovativni poslovni modeli
  • Trajnostna mobilnost
  • Druge napredne trajnostne rešitve …

VSE O PRIJAVI

Prijave, ki morajo biti obvezno pripravljene v spletnem prijavnem obrazcu, sprejemamo do četrtka, 15. februarja 2024. Prosimo, da v prijavnem obrazcu izpolnite vsa polja.

Izmed prejetih predlogov bo komisija izbrala prispevke, ki bodo predvidoma uvrščeni v popoldansko sekcijo prvega dne konference. Pri izboru bo komisija upoštevala relevantnost/primernost teme, strokovnost (vsebina, jezik, predstavnost) in prispevek k praksi/znanosti. Predavatelji, ki bodo prispevke, uvrščene v program, predstavili na konferenci, bodo oproščeni plačila kotizacije. Obveznost predavateljev je, da poleg predstavitve za konferenco pripravijo še odstavek s kratkim povzetkom oz. temeljnim sporočilom prispevka in življenjepis. Točna navodila za pripravo življenjepisa, odstavka s kratkim povzetkom oz. temeljnim sporočilom prispevka in predstavitve bodo avtorji prejeli skupaj z obvestilom o uvrstitvi prispevka v program konference.

POMEMBNI DATUMI

15. februar 2024

Rok za oddajo izpolnjenega spletnega prijavnega obrazca s predlogom za prispevek

8. marec 2024

Obvestilo o uvrstitvi prispevka v program konference

15. marec 2024

Rok za oddajo odstavka s kratkim povzetkom oz. temeljnim sporočilom prispevka (do največ 750 znakov s presledki) in kratkega življenjepisa predavatelja/predavateljice, vključno s fotografijo

10. april 2024

Rok za oddajo predstavitve za konferenco v PowerPoint formatu

DODATNE INFORMACIJE O NATEČAJU ZA PRISPEVKE

Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost
Barbara Petelin Visočnik, e-pošta: barbara.visocnik@ijs.si

PRIPRAVA KONFERENCE

Hello!

Login to your account