Ilja Gasan Osojnik Črnivec

Kemijski inštitut

Dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec vodi vzpostavljanje Laboratorija za demonstracijo H2 in CO2 tehnologij v Centru za razvoj, demonstracijo in usposabljanje za brezogljične tehnologije (Center DUBT; Kemijski inštitut). Raznolika raziskovalna kariera mu je omogočila preučevanje osnovnih in naprednih tehnik priprave, sinteze, karakterizacije in preskušanja anorganskih in organskih nano/mikro strukturiranih materialov ter načrtovanje in vodenje katalitskih in biotehnoloških procesov za izrabo odpadnih snovi in pridobivanje energentov. Deloval je na več inštitucijah, med drugim na Kemijskem inštitutu, Kmetijskem inštitutu Slovenije in Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani ter Univerzi v Cambridgeu (Združeno kraljestvo).

Ilja Gasan Osojnik Črnivec

Povezani dogodki

 • 17-april-2024
  09:00

  Panel 3: Novi viri

  Vodikove tehnologije v industriji in prometu – praktični primeri in ključni dejavniki

  • Frano Barbir, Fakulteta za elektrotehniko, strojništvo in ladjedelništvo, Univerza v Splitu

  Razogljičenje z vodikovimi tehnologijami, zajemom ogljika in rabo biomase

  • Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Kemijski inštitut

  Izzivi in priložnosti pri izvedbi projektov OVE

  • Matija Vajdić, vodja oddelka za OVE, podnebje in varovanje okolja, Energetski Institut Hrvoje Požar 

  Energetske skupnosti in elektro mobilnost

  • Andrej Ribič, član uprave, DARS

  Inovativne rešitve s hranilniki električne energije preko energetskega pogodbeništva

  • Luka Kodra & Eneja Osterman, Interenergo

  Izzivi in priložnosti za sodelovanje podjetij v energetskih skupnostih – pravni vidik

  • Jure Levovnik, odvetnik/senior partner, odvetniška pisarna Jadek&Pensa

   

  Panel vodi: Boris Sučić, IJS-CEU

Hello!

Login to your account