Tamara Bajc

izredna profesorica, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Beogradu

Dr. Tamara Bajc je izredna profesorica na oddelku za Toplotno tehniko Fakultete za strojništvo Univerze v Beogradu, Republika Srbija. Njena glavna raziskovalna in znanstvena področja zajemajo toplotno ugodje, obnovljive vire energije, učinkovito rabo energije v stavbah, energetsko certificiranje in preglede stavb, analizo CFD, pasivne hiše in sisteme HVAC. Sodelovala je pri več kot dvajset projektih sistemov HVAC, dveh mednarodnih projektih in petih nacionalnih raziskovalnih projektih. Trenutno je predstavnica Republike Srbije v odboru za upravljanje COST Action MODENERLANDS CA20109 ”Modular Energy Islands for Sustainability and Resilience”. Izvoljena je za predsednico ASHRAE Danube chapter za poslovni leti 2023-24, ASHRAE Student Branch Advisor za Univerzo v Beogradu in je članica ASHRAE tehničnih odborov: Modeliranje notranjega okolja (T-TAC-TC04.10) in Celostno načrtovanje stavb (T-TAC-TC07.01). Tamara ima inženirski licenci za projektiranje HVAC inštalacij, za energetsko certificiranje stavb in je licencirana energetska menedžerka stavb. Izvoljena je tudi za članico Sveta inženirjev strojništva pri Inženirski zbornici Republike Srbije v Beogradu. Je avtorica ali soavtorica več kot tridesetih znanstvenih člankov, knjige in dveh državnih pravilnikov o energetski učinkovitosti stavb in o energetskem pregledu za namene certificiranja stavb. Poleg tega je recenzentka trinjastih mednarodnih revij s seznama SCI, za katere je recenzirala prispevke več kot sedemdestkrat. Je tudi stalna članica organizacijskega odbora mednarodne konference “KGH” in tehničnega odbora mednarodne konference “SpliTech”.

Tamara Bajc

Povezani dogodki

 • 16-april-2024
  15:30

  Panel 2 – 2: Nove rešitve za učinkovitejše ravnanje z energijo v stavbah in prometu

  Inovativni pristopi za energetsko učinkovitost v stavbah - interakcija med ljudmi in stavbami

  • Ljupka Vrteva, razvojna inženirka, Petrol

   

  Energetska prenova stavbe z uporabo zelene strehe – napredna rešitev za urbano okolje

  • Tamara Bajc, izredna profesorica, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Beogradu

   

  Upravljanje stroškov za ogrevanje z uporabo bilance toplote v procesu delitve stroškov

  • Marko Čavrak, Teh-Projekt Oprema d. o. o. 

   

  Napredni načini za stroškovno učinkovito razogljičenje ogrevanja in hlajenja stavb

  • Amer Karabegović, Danfoss Trata d.o.o.

   

  Pričetek uporabe vodika v Ljubljani

  • Srečko Trunkelj, namestnik direktorja, Energetika Ljubljana

   

  Panel vodi: Katarina Trstenjak, IJS-CEU

Hello!

Login to your account