Eneja Osterman

vodja razvoja, Interenergo

Eneja Osterman je visoko usposobljena strokovnjakinja z močnim ozadjem na področju obnovljivih virov energije in shranjevanja toplote. Magistrirala je iz obnovljivih virov energije na Univerzi Akureyriju na Islandiji in doktorirala iz shranjevanja toplote na Univerzi v Ljubljani v Sloveniji. Njena doktorska raziskava se je osredotočala na prenos toplote in shranjevanje energije, s čimer je pridobila dragoceno znanje in veščine na tem področju. Enejino strokovno znanje na področju obnovljivih virov energije in shranjevanja energije je dragocena pridobitev ekipe Interenergo, kjer prispeva k razvoju in implementaciji inovativnih energetskih rešitev kot so tudi hranilniki električne energije.

Eneja Osterman

Povezani dogodki

 • 17-april-2024
  09:00

  Panel 3: Novi viri

  Vodikove tehnologije v industriji in prometu – praktični primeri in ključni dejavniki

  • Frano Barbir, Fakulteta za elektrotehniko, strojništvo in ladjedelništvo, Univerza v Splitu

  Razogljičenje z vodikovimi tehnologijami, zajemom ogljika in rabo biomase

  • Ilja Gasan Osojnik Črnivec, Kemijski inštitut

  Izzivi in priložnosti pri izvedbi projektov OVE

  • Matija Vajdić, vodja oddelka za OVE, podnebje in varovanje okolja, Energetski Institut Hrvoje Požar 

  Energetske skupnosti in elektro mobilnost

  • Andrej Ribič, član uprave, DARS

  Inovativne rešitve s hranilniki električne energije preko energetskega pogodbeništva

  • Luka Kodra & Eneja Osterman, Interenergo

  Izzivi in priložnosti za sodelovanje podjetij v energetskih skupnostih – pravni vidik

  • Jure Levovnik, odvetnik/senior partner, odvetniška pisarna Jadek&Pensa

   

  Panel vodi: Boris Sučić, IJS-CEU

Hello!

Login to your account