Srečko Trunkelj

namestnik direktorja, Energetika Ljubljana

Srečko Trunkelj je po izobrazbi diplomiran inženir strojništva in pooblaščeni inženir Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Po uspešno opravljeni diplomi na temo dvofaznih tokov v procesni termodinamiki se je po dveh letih dela v konstrukciji proizvodnje zaposlil kot projektant v Energetiki Ljubljana. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot nadzornik in potem kot vodja oddelka investicij. Leta 2000 je prevzel vodenje projekta DOLB Preddvor za investitorja Steirische Fernwaerme. Po zaključku projekta se je vrnil na Energetiko Ljubljana na mesto direktorja Sektorja za investicije in razvoj. Danes ob vodenju sektorja opravlja tudi funkcijo namestnika direktorja Energetike Ljubljana in vodi investicijske projekte, med katerimi po zahtevnosti skozi večletno obdobje izstopajo gradnja Mesarskega mostu, gradnja CNG polnilnic v Ljubljani, gradnja centralnega hladilnega sistema in sistema hlajenja v Športnem parku Stožice, rekonstrukcija rezervoarjev za ekstra lahko kurilno olje (ELKO) na lokaciji toplarne Šiška (TOŠ), rekonstrukcija in zamenjava vročevodnih kotlov v toplarni Šiška (TOŠ), gradnja nove enote za soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE) na lokaciji toplarne v Šiški (TOŠ).

Srečko Trunkelj

Povezani dogodki

 • 16-april-2024
  15:30

  Panel 2 – 2: Nove rešitve za učinkovitejše ravnanje z energijo v stavbah in prometu

  Inovativni pristopi za energetsko učinkovitost v stavbah - interakcija med ljudmi in stavbami

  • Ljupka Vrteva, razvojna inženirka, Petrol

   

  Energetska prenova stavbe z uporabo zelene strehe – napredna rešitev za urbano okolje

  • Tamara Bajc, izredna profesorica, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Beogradu

   

  Upravljanje stroškov za ogrevanje z uporabo bilance toplote v procesu delitve stroškov

  • Marko Čavrak, Teh-Projekt Oprema d. o. o. 

   

  Napredni načini za stroškovno učinkovito razogljičenje ogrevanja in hlajenja stavb

  • Amer Karabegović, Danfoss Trata d.o.o.

   

  Pričetek uporabe vodika v Ljubljani

  • Srečko Trunkelj, namestnik direktorja, Energetika Ljubljana

   

  Panel vodi: Katarina Trstenjak, IJS-CEU

Hello!

Login to your account