Speakers Types: Govorci

mag. Robert ŠIPEC

Načelnik Sektorja za opremljanje na MORS Namestnik nacionalnega oborožitvenega direktorja Polkovnik Robert Šipec se je leta 1992 zaposlil v Slovenski vojski (SV), kjer je opravljal naloge na taktični, operativni in strateški ravni, med njimi tudi vodenje Sektorja za logistiko v Poveljstvu sil SV, Sektorja za opremljanje in Sektorja za logistiko v Generalštabu SV. Njegove mednarodne …

mag. Robert ŠIPEC Read More »

red. prof. dr. Nevenka HROVATIN

Profesor Nevenka Hrovatin je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (EF UL) in podpredsednica SAEE (Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko). Raziskovalno se ukvarja s področjem ekonomske regulacije infrastrukturnih dejavnosti, z ekonomiko energetike ter širše ekonomiko javnega sektorja, v zadnjem času pa zlasti z energetsko učinkovitostjo podjetij in gospodinjstev. Vodi raziskovalno skupino v okviru …

red. prof. dr. Nevenka HROVATIN Read More »

mag. Blaženka POSPIŠ PERPAR

Blaženka Pospiš Perpar je izobrazbo univerzitetne diplomirane strojne inženirke, pridobljeno na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, dopolnila z magisterijem, opravljenim na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poslovno pot je začela v družbi Energetika Ljubljana, kjer je med drugim kot strokovnjakinja sodelovala pri prenosu evropskih predpisov s področja zemeljskega plina v slovensko zakonodajo in vodila …

mag. Blaženka POSPIŠ PERPAR Read More »