To je pet naj energetskih projektov leta 2023

Energetske nagrade, teh je pet, smo podelili v treh kategorijah: energetsko učinkovit projekt, energetsko učinkovito podjetje in promocijski projekt. V vsaki kategoriji je strokovna žirija najprej izbrala finaliste, v vsaki kategoriji pa smo podelili po dve nagradi, eno po izboru strokovne žirije, drugo pa po izboru bralcev Financ, ki so glasovali prek spleta.

Predstavljamo nagrajence, v vsaki kategoriji pa naštevamo še preostale finaliste.

1. Energetsko učinkovit projekt

Nagrajenec po izboru strokovne žirije je občina Lendava za sistem ogrevanja v spomeniško zaščiteni vili, v kateri je knjižnica. Stavbo so najprej priključili na geotermalni sistem daljinskega ogrevanja, potem pa so vgradili dva tisočlitrska jeklena zalogovnika, polnjena s parafinskim materialom. Zalogovnik uporabljajo v času, ko objekti, ki so priključeni na toplovod pred knjižnico, odvzemajo največ toplote, kar je predvsem ob zgodnjih jutranjih urah. Parafinski zalogovnik ima boljše energetske lastnosti od klasičnih vodnih zalogovnikov, poleg tega pa potrebuje manj prostora.

Bralci Financ pa so se odločili za sončno elektrarno Prapretno. Postavila jo je družba HSE in je po več merilih prva v Sloveniji. Med drugim je prva sončna elektrarna moči, večje od megavata, za katero sta bili pridobljeni gradbeno in uporabno dovoljenje. Poleg tega je prva velika sončna elektrarna, ki je bila postavljena na degradiranem območju in tudi prva sončna elektrarna nad megavatom moči, ki je bila priključena v elektrodistribucijsko omrežje. Elektrarna pa ima tudi simbolni pomen, saj stoji na območje, ki je bilo v preteklosti okoljsko zelo obremenjeno s termoelektrarno in premogovniki.

Finalisti so bili podjetje Amibit s sistemom za upravljanje energije Reduxi, podjetje Vizije mobilnosti za nadomeščanje klasičnih vozili z e-vozili in SIJ Acroni za posodobitev ogrevnih mest v ponovcah, kar je zmanjšalo nepredvidene zastoje, skrajšalo čas ogrevanja in energijsko optimiziralo postopke.

2. Energetsko učinkovito podjetje

Obe priznanji, po izboru bralcev in strokovne žirije, je dobila Krka za celovito in učinkovito upravljanje energije. S takšnim ravnanjem znižujejo specifično rabo energije glede na proizvajalne stroške in obseg proizvodnje. V krovni sistem ravnanja z energijo je neposredno vključenih 16 zaposlenih, posredno pa več kot 70. Na leto prihranijo več kot 50 gigavatnih ur električne energije in zemeljskega plina, izpuste ogljikovega dioksida zmanjšajo za 45 tisoč ton, 14 odstotkov električne energije pa proizvedejo z lastnimi alternativnimi viri.

Finalist je podjetje EVJ iz Kisovca, kjer so povečali energetsko učinkovitost in samooskrbo z naložbo v sončno elektrarno in hranilnike energije.

3. Promocijski projekt

Najboljši projekt za promocijo učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je po mnenju strokovne žirije Interenergo. Najprej so energetsko prenovili objekt srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole iz Kranja, potem pa so se lotili izobraževanja. Dijake učijo o rabi energije, energetski varnosti in učinkovitosti.​ S šolo sodelujejo pri vključitvi energetskih tem v učni načrt, okrepiti želijo razumevanje dijakov o nujnosti zelenega energetskega prehoda, profesorjem pa omogočiti, da v svoje načrte vključijo tudi izkustveno učenje.

Priznanje po izboru bralcev pa je dobilo partnerstva za trajnostno gospodarstvo CER za Green Star, digitalno strateško orodje s podatki o trajnostnem poslovanju. S projektom pomagajo podjetjem pri pripravi strategij trajnostnega poslovanja, vključuje pa tudi certifikat odličnosti. S projektom želijo tudi opozoriti na podjetja, v katerih sistematično uvajajo trajnostna načela pri skrbi za okolje in družbo ter pri vodenju podjetja oziroma načela ESG.​ Projekt temelji na vprašalniku s 115 vprašanji, s katerimi v podjetju ocenijo stanje ciljev ESG in ukrepov za doseganje takšnih ciljev.

Finalist je bilo društvo En-lite za projekt Mladi za učinkovit energetski prehod Slovenije, s katerim opolnomočijo mlade, ki se želijo vključiti v oblikovanje učinkovite energetske prihodnosti.

    Hello!

    Login to your account