UVODNI NAGOVOR PREDSEDNIKA PROGRAMSKEGA SVETA

Energetska kriza: izzivi in priložnosti
Dobro obvladovanje tveganj, učinkovite tehnološke rešitve in samooskrba z energijo

Evropa je v globoki energetski krizi in pri našem poslovanju se srečujemo z nepredstavljivimi izzivi cenovno sprejemljive oskrbe z energijo. Kako preživeti te izredne razmere, uspešno obvladovati velika tveganja na trgih ter krizo izkoristiti za potrebno tehnološko in trajnostno prenovo podjetij, so ključna vprašanja, s katerimi se soočamo.

Prehod v podnebno nevtralno krožno gospodarstvo z opuščanjem fosilnih virov energije zahteva velike tehnološke spremembe v energetsko intenzivnih podjetjih, kvalitetno upravljanje z energijo in povečevanje učinkovitosti proizvodnje ter pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije (OVE) pa je izredna priložnost za prav vsa podjetja. Samooskrba z energijo iz OVE postaja dolgoročni konkurenčni vir energije, lokalne energetske skupnosti pa izredna priložnost za uspešno povezovanje in sobivanje industrije z lokalnim okoljem.

Izkoriščanje odvečne toplote, sončne elektrarne, proizvodnja vodika, hranjene energije in prilagajanje odjema, trajnostna mobilnost je le nekaj glavnih področij, kjer je razvoj v zadnjem času najhitrejši.

Vse kaže, da se trenutno izredno visoke cene energije tudi dolgoročno ne bodo več spustile na nizke ravni pred krizo, zato je sistematično izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti ekonomsko donosno, kot že dolgo ne, v kratkem pa bo v Sloveniji na razpolago tudi rekordno veliko razvojnih sredstev, kar predstavlja izredno razvojno priložnost, ki jo moramo čim bolje izkoristiti.

Znanje, povezanost, dober pretok informacij ter usposobljeni sodelavci pa so predpogoj in zato za vas pripravljamo program konference, s katerim vam želimo zagotoviti čim več aktualnih uporabnih znanj in informacij, ki vam bodo v konkretno pomoč za uspešno soočanje z velikimi izzivi energetske krize.

To je le nekaj prvih usmeritev programa letošnje konference, ki ga tudi letos skrbno pripravljamo za vas, da bi vam lahko na konferenci ponudili čim več novih in uporabnih znanj ter kvalitetnih informacij, ki jih potrebujete pri vašem delu. Lansko  srečanje nam daje nov zagon in energijo, da se letos ponovno srečamo v Portorožu, v družbi odličnih tujih in domačih predavateljev ter se spet povežemo v osebni izmenjavi naših izkušenj. O vseh podrobnostih programa letošnjega dogodka vas bomo v naslednjih tednih še sproti obveščali, zato sledite našim spletnim stranem, ter na svidenje v Portorožu!

Stane Merše,

predsednik programskega sveta,
vodja Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan

    Hello!

    Login to your account