Dušan NOVKOVIĆ

diplomirani upravni organizator

Dušan Novkovič je diplomirani upravni organizator. Od novembra 2002, do odhoda v pokoj 2017 je opravljal dela in naloge svetovalca za energetiko v podjetju ACRONI, d.o.o.. Energetika in energetska oskrba sta bila njegova glavna skrb. Poleg zanesljive oskrbe z energijo v družbi, so vsa leta posvečali posebno skrb učinkoviti rab.
S področjem energetike se srečuje vse od leta 1981, ko se je zaposlil v Energetiki takratne Železarne Jesenice. Od leta 1998 do 2002 je v Energetiki – ŽJ, d.o.o. opravljal dela in naloge vodje informatike in bil med drugim zadolžen tudi za obračun porabe energetskih medijev celotne lokacije bivše železarne. Z odpiranjem energetskega trga je aktivno sodeloval pri prehodu na nov način zagotavljanja oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom za celotno lokacijo bivše železarne Jesenice.
V letu 2005 je podjetje ACRONI na dnevih energetikov prejelo priznanje za energetsko učinkovito podjetje, Dušan Novkovič pa je bil ob tem energetski menedžer leta. V letu 2008 je uspešno zaključil izobraževanje za “Evropskega energetskega menedžerja” (EUREM). Ponaša se tudi z nazivom »Evropski energetski menedžer leta 2010«, kjer je takrat sodelovalo 10 evropskih držav.
V letih 2009 in 2010 je Energetski menedžment v podjetju, nadgradil in vzpostavil sistem upravljanja z energijo skladno z zahtevami standarda SIST EN 16001 in kasnejšim ISO 50001. V decembru 2010 in januarju 2011 je bila tudi uspešno opravljena  presoja s strani zunanjih presojevalcev TÜV, tako da ima podjetje ACRONI, kot prvo industrijsko podjetje in drugo nasploh v Sloveniji, od februarja 2011 tudi uradno podeljen certifikat za energetsko učinkovitost.
Je tudi presojevalec sistemov vodenja kakovosti ISO 9001, varovanja okolja ISO 14001 te varstva in zdravja pri delu OHSAS 18001.

Deli...

Hello!

Login to your account